Ücretsiz İngilizce Dersler

A1-A2 Elementary Temel Seviye İngilizce Dil Bilgisi (Temel İngilizce Kitap Türkçe Konu Anlatımı)

Ders 1: Noun + Is + Noun

Bu derste (Noun + is + Noun) yani (İsim + is + İsim) cümle yapılarını öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 2: Noun + Are + Noun

Bu derste (Noun + are + Noun) yani (İsim + are + İsim) cümle yapılarını öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 3: Pronoun + Be + Noun

Bu derste (Pronoun + be + Noun) yani (Zamir + BE fiili + İsim) cümle yapılarını öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 4: Be + Adjective

Bu derste (Be + Adjective) yani (BE fiili + Sıfat) cümle yapılarını öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 5: Be + Location

Bu derste (Be + Location) yani (BE fiili + Konum) cümle yapılarını öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 6: Yes - No Questions with Be

Bu derste (Yes / NO Soru Yapılarını) yani (Evet - Hayır) soru cümle yapılarını öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 7: Where Questions With Be

Bu derste (WHERE Soru Yapılarını) yani (Nere-Nerede) soru cümle yapılarını öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 8: Using Have - Has and Possessive Adjectives

Bu derste (Have-Has Sahiplik İfadelerini, Yapılarını ve Aitlik sıfatlarını kullanımlarını) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 9: Using This, That, These and Those

Bu derste (This - That - These - Those Yapılarını ve kullanımlarını) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 10: What and Who Soru Yapıları ve Be fiili

Bu derste (What - Who Soru Yapılarını ve kullanımlarını) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 11: Using It to Talk about Time

Bu derste (Using it to Talk about Time - it ve zaman Yapılarını ve kullanımlarını) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 12: Simple Present Tense

Bu derste (İngilizcede GENİŞ zaman Yapılarını ve kullanımlarını) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 13: Frequency Adverbs in Simple Present Tense - İngilizcede Zaman Sıklık Zarfları

Bu derste (İngilizcede GENİŞ zaman Yapılarını ve kullanımlarını) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 14: Spelling and Pronunciation of Final -s

Bu derste (İngilizcede +S ekinin GENİŞ zaman Yapılarınında kullanımlarını ve telaffuzunu) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 15: Negatives and Questions in Simple Present Tense

Bu derste (İngilizcede GENİŞ Zaman Simple Present Tense Yapılarının kullanımlarını ve telaffuzunu) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 16: Information Questions in Simple Present Tense

Bu derste (İngilizcede Present Simple, Geniş Zamanda bilgi soruları sorma ve cevap verme yapılarını) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 17: Present Continuous Tense - Şimdiki Zaman

Bu derste (İngilizcede Present Continuous Tense - Şimdiki Zaman konusunu ve yapılarını) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 18: Questions in Present Continuous Tense

Bu derste (İngilizcede Present Continuous Tense - Şimdiki Zaman konusunu ve SORU yapılarını) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 19: Present Continuous Tense to Express Future Time

Bu derste (İngilizcede Present Continuous Tense - Şimdiki Zaman ve Gelecek Zaman ve SORU yapılarını) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 20: Non Action Verbs (State Verbs) Durum Fiilleri

Bu derste (Stative Verbs - Durum Bildiren Fiiller - ing eki almayan eylemler) konusunu öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 21: Use Of Some Non-Action Verbs

Bu derste (Stative Verbs - Durum Bildiren Fiiller - ing eki almayan eylemler) konusunu öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır

DERSİ İZLE

Ders 22: Would Like

Bu derste (would like - istemek, tercih etmek yapısını ve kullanımını öğrenirsiniz.) Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır

DERSİ İZLE

Ders 23: Comparing The Uses Of THINK

Bu derste (THINK - düşünmek, inanmak, zannetmek yapısını ve kullanımını öğrenirsiniz.) Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır

DERSİ İZLE

Ders 24: Usage Of THERE IS and THERE ARE

Bu derste (THERE IS - THERE ARE - var / yok yapısını ve kullanımını öğrenirsiniz.) Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır

DERSİ İZLE

Ders 25: Prepositions of Location

Bu derste (Prepositions - Yer Edatları - in-at-on yapılarını ve kullanımını öğrenirsiniz.) Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır

DERSİ İZLE

Ders 26: Subject Pronouns and Object Pronouns - Özne ve Nesne Zamirleri

Bu derste (Subject and Object Pronouns - Özne ve Nesne Zamirlerini ve kullanımını öğrenirsiniz.) Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır

DERSİ İZLE

Ders 27: Singular and Plural Nouns - Tekil ve Çoğul İsimler

Bu derste (Singular and Plural Nouns - Tekil ve Çoğul İsimler ve kullanımını öğrenirsiniz.) Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır

DERSİ İZLE

Ders 28: Countable and Uncountable Nouns - Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler

Bu derste (Countable and Uncountable Nouns - Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler ve kullanımını öğrenirsiniz.) Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır

DERSİ İZLE

Ders 29: THE kelimesinin kullanım kuralları

Bu derste (THE yapısının cümlelerde kullanım kurallarını ve nerelerde kullanıldığını öğrenirsiniz.) Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır

DERSİ İZLE

Ders 30: Indefinite Pronouns - İngilizcede Belgisiz Zamirler Konu Anlatımı

Bu derste (Indefinite Pronouns - Belgisiz Zamirler Konu Anlatımını görürsünüz.) Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 31: Simple Past Tense with Be - Geçmiş Zaman Be fiili Konu Anlatımı

Bu derste (Simple Past Tense with Be - was-were Konu Anlatımını görürsünüz.) Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 32: Simple Past Tense with Regular Verbs

Bu derste (Simple Past Tense with Regular Verbs - Geçmiş zamanda düzenli ve düzensiz fiiller Konu Anlatımını görürsünüz.) Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 33: Simple Past Tense with Irregular Verbs

Bu İngilizce dersimizde Simple Past Tense - Geçmiş Zamanda - irregular - düzensiz fiilleri ve kullanımlarını öğrenirsiniz. Dersimizin geniş kapsamlı Udemy kursu da mevcuttur.

DERSİ İZLE

Ders 34: Questions and Negatives in Simple Past Tense

Bu İngilizce dersimizde Simple Past Tense - Geçmiş Zamanda - sorular - cevaplar - olumlu ve olumsuz cevapları ve kullanımlarını öğrenirsiniz. Dersimizin geniş kapsamlı Udemy kursu da mevcuttur.

DERSİ İZLE

Ders 35: Who, What and Which Questions in Simple Past Tense Konu Anlatımı

Geçmiş zamanda Simple Past Tense Who, What and Which soru kelimeleri ile soru sorma ve cevap verme konu anlatımını, cümle yapıları ve kelimeler öğrenin. Udemy kursu mevcuttur.

DERSİ İZLE

Ders 36: Time Clauses (Before, After, When) Konu Anlatımı

Bu derste İngilizcede zaman cümlecikleri konusu anlatılır. Before, after ve when ile nasıl zaman cümleleri kurulacağını öğrenirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 37: Expressing Future Time with Will

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 38: Expressing Future Time with Be Going To

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 39: Time Words Used in Past Time and Future Time

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 40: What + Do Questions

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 41: May, Might and Will - Present and Future Possibility

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 42: Past and Future Time Clauses (Before, After, When)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 43: If Clauses

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 44: Expressing Ability with CAN, COULD and BE ABLE TO

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 45: Using Very and Too with Adjectives

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 46: Too + Adjective

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 47: Using Enough with Adjectives and Nouns

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 48: Polite Requests with May, Could, Can, Would

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 49: Imperatives

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 50: Modifying Nouns with Adjectives and Nouns

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 51: Word Order of Adjectives

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 52: Quantity - All of, Most of, Some of, One of, None of

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 53: Every + Noun

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 54: Possessives

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 55: Direct and Indirect Objects

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 56: Expressing Purpose with FOR and TO

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 57: Comparison The Same, Similar, Different, Like, Alike

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 58: Comparatives

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 59: Comparisons with As ... As, Less, But

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 60: Superlatives

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 61: Adverbs

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 62: Comparisons with Adverbs

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Lesson 63: Using SHOULD

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 64: Using LET'S and WHY DON'T

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 65: Using HAVE TO

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 66: Using MUST

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 67: Past Continuous Tense

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 68: Past Habits - Used To

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 69: Present Perfect Tense

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 70: Conditionals

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 71: Tag Questions

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 72: Past Perfect Tense

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE