A1-A2 Elementary Temel Seviye İngilizce Dil Bilgisi (Temel İngilizce Kitap Türkçe Konu Anlatımı)

Ders 1: Noun + Is + Noun
DERSİ İZLE

Ders 1: Noun + Is + Noun

Bu derste (Noun + is + Noun) yani (İsim + is + İsim) cümle yapılarını öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

Ders 2: Noun + Are + Noun
DERSİ İZLE

Ders 2: Noun + Are + Noun

Bu derste (Noun + are + Noun) yani (İsim + are + İsim) cümle yapılarını öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

Ders 3: Pronoun + Be + Noun
DERSİ İZLE

Ders 3: Pronoun + Be + Noun

Bu derste (Pronoun + be + Noun) yani (Zamir + BE fiili + İsim) cümle yapılarını öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

Ders 4: Be + Adjective
DERSİ İZLE

Ders 4: Be + Adjective

Bu derste (Be + Adjective) yani (BE fiili + Sıfat) cümle yapılarını öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

Ders 5: Be + Location
DERSİ İZLE

Ders 5: Be + Location

Bu derste (Be + Location) yani (BE fiili + Konum) cümle yapılarını öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

Ders 6: Yes/No Questions with Be
DERSİ İZLE

Ders 6: Yes/No Questions with Be

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 7: Where Questions With Be
DERSİ İZLE

Ders 7: Where Questions With Be

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 8: Using Have - Has and Possessive Adjectives
DERSİ İZLE

Ders 8: Using Have - Has and Possessive Adjectives

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 9: Using This, That, These and Those
DERSİ İZLE

Ders 9: Using This, That, These and Those

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 10: What and Who Questions with Be
DERSİ İZLE

Ders 10: What and Who Questions with Be

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 11: Using It to Talk about Time
DERSİ İZLE

Ders 11: Using It to Talk about Time

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 12: Simple Present Tense
DERSİ İZLE

Ders 12: Simple Present Tense

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lesson 13: Frequency Adverbs in Simple Present Tense
DERSİ İZLE

Lesson 13: Frequency Adverbs in Simple Present Tense

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 14: Spelling and Pronunciation of Final -s
DERSİ İZLE

Ders 14: Spelling and Pronunciation of Final -s

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 15: Negatives and Questions in Simple Present Tense
DERSİ İZLE

Ders 15: Negatives and Questions in Simple Present Tense

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 16: Information Questions in Simple Present Tense
DERSİ İZLE

Ders 16: Information Questions in Simple Present Tense

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 17: Present Continuous Tense
DERSİ İZLE

Ders 17: Present Continuous Tense

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 18: Questions in Present Continuous Tense
DERSİ İZLE

Ders 18: Questions in Present Continuous Tense

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 19: Present Continuous Tense to Express Future Time
DERSİ İZLE

Ders 19: Present Continuous Tense to Express Future Time

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 20: Non Action Verbs (State Verbs)
DERSİ İZLE

Ders 20: Non Action Verbs (State Verbs)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 21: Use Of Some Non-Action Verbs
DERSİ İZLE

Ders 21: Use Of Some Non-Action Verbs

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 22: Would Like
DERSİ İZLE

Ders 22: Would Like

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 23: Comparing The Uses Of THINK
DERSİ İZLE

Ders 23: Comparing The Uses Of THINK

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 24: Usage Of THERE IS and THERE ARE
DERSİ İZLE

Ders 24: Usage Of THERE IS and THERE ARE

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 25: Prepositions of Location
DERSİ İZLE

Ders 25: Prepositions of Location

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 26: Subject Pronouns and Object Pronouns
DERSİ İZLE

Ders 26: Subject Pronouns and Object Pronouns

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 27: Singular and Plural Nouns
DERSİ İZLE

Ders 27: Singular and Plural Nouns

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 28: Countable and Uncountable Nouns
DERSİ İZLE

Ders 28: Countable and Uncountable Nouns

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 29: Using THE
DERSİ İZLE

Ders 29: Using THE

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 30: Indefinite Pronouns
DERSİ İZLE

Ders 30: Indefinite Pronouns

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 31: Simple Past Tense with Be
DERSİ İZLE

Ders 31: Simple Past Tense with Be

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 32: Simple Past Tense with Regular Verbs
DERSİ İZLE

Ders 32: Simple Past Tense with Regular Verbs

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 33: Simple Past Tense with Irregular Verbs
DERSİ İZLE

Ders 33: Simple Past Tense with Irregular Verbs

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 34: Questions and Negatives in Simple Past Tense
DERSİ İZLE

Ders 34: Questions and Negatives in Simple Past Tense

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 35: Who, What and Which Questions in Simple Past Tense
DERSİ İZLE

Ders 35: Who, What and Which Questions in Simple Past Tense

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 36: Time Clauses (Before, After, When)
DERSİ İZLE

Ders 36: Time Clauses (Before, After, When)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 37: Expressing Future Time with Will
DERSİ İZLE

Ders 37: Expressing Future Time with Will

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 38: Expressing Future Time with Be Going To
DERSİ İZLE

Ders 38: Expressing Future Time with Be Going To

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 39: Time Words Used in Past Time and Future Time
DERSİ İZLE

Ders 39: Time Words Used in Past Time and Future Time

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 40: What + Do Questions
DERSİ İZLE

Ders 40: What + Do Questions

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 41: May, Might and Will - Present and Future Possibility
DERSİ İZLE

Ders 41: May, Might and Will - Present and Future Possibility

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 42: Past and Future Time Clauses (Before, After, When)
DERSİ İZLE

Ders 42: Past and Future Time Clauses (Before, After, When)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 43: If Clauses
DERSİ İZLE

Ders 43: If Clauses

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 44: Expressing Ability with CAN, COULD and BE ABLE TO
DERSİ İZLE

Ders 44: Expressing Ability with CAN, COULD and BE ABLE TO

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 45: Using Very and Too with Adjectives
DERSİ İZLE

Ders 45: Using Very and Too with Adjectives

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 46: Too + Adjective
DERSİ İZLE

Ders 46: Too + Adjective

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 47: Using Enough with Adjectives and Nouns
DERSİ İZLE

Ders 47: Using Enough with Adjectives and Nouns

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 48: Polite Requests with May, Could, Can, Would
DERSİ İZLE

Ders 48: Polite Requests with May, Could, Can, Would

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 49: Imperatives
DERSİ İZLE

Ders 49: Imperatives

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 50: Modifying Nouns with Adjectives and Nouns
DERSİ İZLE

Ders 50: Modifying Nouns with Adjectives and Nouns

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 51: Word Order of Adjectives
DERSİ İZLE

Ders 51: Word Order of Adjectives

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 52: Quantity - All of, Most of, Some of, One of, None of
DERSİ İZLE

Ders 52: Quantity - All of, Most of, Some of, One of, None of

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 53: Every + Noun
DERSİ İZLE

Ders 53: Every + Noun

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 54: Possessives
DERSİ İZLE

Ders 54: Possessives

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 55: Direct and Indirect Objects
DERSİ İZLE

Ders 55: Direct and Indirect Objects

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 56: Expressing Purpose with FOR and TO
DERSİ İZLE

Ders 56: Expressing Purpose with FOR and TO

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 57: Comparison The Same, Similar, Different, Like, Alike
DERSİ İZLE

Ders 57: Comparison The Same, Similar, Different, Like, Alike

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 58: Comparatives
DERSİ İZLE

Ders 58: Comparatives

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 59: Comparisons with As ... As, Less, But
DERSİ İZLE

Ders 59: Comparisons with As ... As, Less, But

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 60: Superlatives
DERSİ İZLE

Ders 60: Superlatives

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 61: Adverbs
DERSİ İZLE

Ders 61: Adverbs

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 62: Comparisons with Adverbs
DERSİ İZLE

Ders 62: Comparisons with Adverbs

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lesson 63: Using SHOULD
DERSİ İZLE

Lesson 63: Using SHOULD

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 64: Using LET'S and WHY DON'T
DERSİ İZLE

Ders 64: Using LET'S and WHY DON'T

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 65: Using HAVE TO
DERSİ İZLE

Ders 65: Using HAVE TO

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 66: Using MUST
DERSİ İZLE

Ders 66: Using MUST

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 67: Past Continuous Tense
DERSİ İZLE

Ders 67: Past Continuous Tense

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 68: Past Habits - Used To
DERSİ İZLE

Ders 68: Past Habits - Used To

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 69: Present Perfect Tense
DERSİ İZLE

Ders 69: Present Perfect Tense

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 70: Conditionals
DERSİ İZLE

Ders 70: Conditionals

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 71: Tag Questions
DERSİ İZLE

Ders 71: Tag Questions

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ders 72: Past Perfect Tense
DERSİ İZLE

Ders 72: Past Perfect Tense

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

YÜZ YÜZE EĞİTİMLER & HİZMETLER

Ankara Ofisimizden Yüz Yüze Alabileceğiniz Hizmetlerimiz ve Ürünlerimiz

Yüz Yüze Eğitimler

Yüz Yüze Eğitimler

Sertifika Eğitimleri, VIP Gruplarda ya da bire-bir İngilizce, TOEFL IBT, TOEIC ve IELTS kursları

Yurt Dışında Eğitim Hizmetleri

Yurt Dışında Eğitim Hizmetleri

Amerika, Ingiltere, Kanada Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa ülkelerinde eğitim imkanları

Uluslararası Kültürel Değişim Programları

Uluslararası Kültürel Değişim Programları

Walt Dısney World iş deneyimi, Avrupa, Amerika ve Türkiye'de Kültürel Değişim Programları

ONLINE EĞİTİMLER & HİZMETLER

Dünyanın Heryerinden Alabileceğiniz Hizmetlerimiz ve Ürünlerimiz

My English Classes Online bir Candelas Eğitim markasıdır.

Online Canlı Dersler

Online Canlı Dersler

Dinamik öğretmenler ve kendi yayınlarımız ile Online Canlı İngilizce Dersleri

İngilizce Konuşma Kulübü

İngilizce Konuşma Kulübü

İngilizce konuşma becerinizi ve akıcılığınızı geliştirebileceğiniz ekonomik konuşma kulüpleri

Yayınlarımız

Yayınlarımız

En temel seviyeden en ileri seviyeye kadar baştan sona İngilizce Kitapları

Udemy İngilizce Eğitimleri

Udemy İngilizce Eğitimleri

UDEMY platformunda bulunan en kaliteli ve en zengin içerikli İngilizce Kursları

Kiddy English

Kiddy English

Çocuklar için Bire-Bir İngilizce Özel Dersler

MY ENGLISH CLASSES ONLINE

Sadece MyECO'ya özel olan online sınıflarımız ile bilgisayarınızda eğitim alırken gerçek yüz yüze eğitimi hiç bir zaman aramayacaksınız. MyECO online bir Dil Okuludur. Tüm detaylar sizi düşünerek planlanmaktadır.

CANDELAS ONLINE EĞİTİM HİZMETLERİ

Şu ana kadar bizden 3279 adet Online İngilizce hizmeti ve ürünü alan 9619 öğrencimize çok teşekkür ederiz.

GALERİ & YORUMLAR

Fotoğraf Galerimiz

Fotoğraf Galerimiz

Bizlerden hizmet alan öğrencilerimiz ile ilgili fotoğraflarımızı bu galeriden görebilirsiniz.

Video Galerimiz

Video Galerimiz

Öğrencilerimiz, hizmetlerimiz ve bazı aktiviteler ile ilgili videolarımızı buradan izleyebilirsiniz.

Candelas Hakkında Yorumlar

Candelas Hakkında Yorumlar

Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hakkımızdaki değerlendirmeleri.

Hemen İngilizce seviyenizi öğrenin.

Candelas ONLINE İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT Sınavı ile güncel Gramer, Dinleme, Yazma ve Kelime bilgisi seviyenizi ölçebilirsiniz. Yandaki TEST YOURSELF linkini tıklayarak hemen sınavınıza başlayın ve İngilizce seviyenizi öğrenin.

Hakkımızda yapılan değerlendirmeleri oku ve yorumunu yaz.

GEREKLİ BİLGİLER

DUYURU VE KAMPANYALAR

TÜMÜNÜ GÖR -

Candelas Ailesi

Tüm Fotoğraflar

Yabancı Dil Eğitimleri

Tüm Fotoğraflar

Walt Dısney World International College Programs

Tüm Fotoğraflar

Candelas Kiddy English

Tüm Fotoğraflar

Online Dersler ve Sınıflar

Tüm Fotoğraflar

İngilizce Konuşma Kurslari

Tüm Fotoğraflar

Candelas Kurs ve Çalışma Ortamı

Tüm Fotoğraflar

My English Classes Online bir Candelas Eğitim Markasıdır.

  • Neden MyECO?

    MyECO, My English Classes Online, online yabancı dil eğitimine tamamen farklı bir vizyon getirmektedir.

  • MyECO Bir Dil Okuludur

    MyECO sizlere Yüksek Standartta Online İngilizce Eğitimi sunar.

  • İngilizcenizi Geliştirin

    Alanında profesyonel İngilizce öğretmenlerinden canlı ders alın.

DETAYLI İNCELE
Dinamik öğretmenler ve kendi yayınlarımız ile Online Canlı İngilizce Dersleri
İngilizce konuşma becerinizi ve akıcılığınızı geliştirebileceğiniz ekonomik konuşma kulüpleri
Online İngilizce

Bizimle çalışmak ister misiniz?

Eğer siz de takımımızın ve çalışma ortamımızın bir parçası olmak isterseniz, hemen öz geçmişinizi gönderiniz.

Candelas Eğitim 15 yaşında

Candelas Youtube

130+

Candelas Instagram

150+

MyECO Youtube

50.000+
YUKARI