Ücretsiz İngilizce Dersler

A1-A2 Elementary Temel Seviye İngilizce Dil Bilgisi (Temel İngilizce Kitap Türkçe Konu Anlatımı)

Ders 1: Noun + Is + Noun

Bu derste (Noun + is + Noun) yani (İsim + is + İsim) cümle yapılarını öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 2: Noun + Are + Noun

Bu derste (Noun + are + Noun) yani (İsim + are + İsim) cümle yapılarını öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 3: Pronoun + Be + Noun

Bu derste (Pronoun + be + Noun) yani (Zamir + BE fiili + İsim) cümle yapılarını öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 4: Be + Adjective

Bu derste (Be + Adjective) yani (BE fiili + Sıfat) cümle yapılarını öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 5: Be + Location

Bu derste (Be + Location) yani (BE fiili + Konum) cümle yapılarını öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 6: Yes - No Questions with Be

Bu derste (Yes / NO Soru Yapılarını) yani (Evet - Hayır) soru cümle yapılarını öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 7: Where Questions With Be

Bu derste (WHERE Soru Yapılarını) yani (Nere-Nerede) soru cümle yapılarını öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 8: Using Have - Has and Possessive Adjectives

Bu derste (Have-Has Sahiplik İfadelerini, Yapılarını ve Aitlik sıfatlarını kullanımlarını) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 9: Using This, That, These and Those

Bu derste (This - That - These - Those Yapılarını ve kullanımlarını) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 10: What and Who Soru Yapıları ve Be fiili

Bu derste (What - Who Soru Yapılarını ve kullanımlarını) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 11: Using It to Talk about Time

Bu derste (Using it to Talk about Time - it ve zaman Yapılarını ve kullanımlarını) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 12: Simple Present Tense

Bu derste (İngilizcede GENİŞ zaman Yapılarını ve kullanımlarını) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 13: Frequency Adverbs in Simple Present Tense - İngilizcede Zaman Sıklık Zarfları

Bu derste (İngilizcede GENİŞ zaman Yapılarını ve kullanımlarını) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 14: Spelling and Pronunciation of Final -s

Bu derste (İngilizcede +S ekinin GENİŞ zaman Yapılarınında kullanımlarını ve telaffuzunu) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 15: Negatives and Questions in Simple Present Tense

Bu derste (İngilizcede GENİŞ Zaman Simple Present Tense Yapılarının kullanımlarını ve telaffuzunu) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 16: Information Questions in Simple Present Tense

Bu derste (İngilizcede Present Simple, Geniş Zamanda bilgi soruları sorma ve cevap verme yapılarını) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 17: Present Continuous Tense - Şimdiki Zaman

Bu derste (İngilizcede Present Continuous Tense - Şimdiki Zaman konusunu ve yapılarını) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 18: Questions in Present Continuous Tense

Bu derste (İngilizcede Present Continuous Tense - Şimdiki Zaman konusunu ve SORU yapılarını) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 19: Present Continuous Tense to Express Future Time

Bu derste (İngilizcede Present Continuous Tense - Şimdiki Zaman ve Gelecek Zaman ve SORU yapılarını) öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 20: Non Action Verbs (State Verbs) Durum Fiilleri

Bu derste (Stative Verbs - Durum Bildiren Fiiller - ing eki almayan eylemler) konusunu öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 21: Use Of Some Non-Action Verbs

Bu derste (Stative Verbs - Durum Bildiren Fiiller - ing eki almayan eylemler) konusunu öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır

DERSİ İZLE

Ders 22: Would Like

Bu derste (would like - istemek, tercih etmek yapısını ve kullanımını öğrenirsiniz.) Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır

DERSİ İZLE

Ders 23: Comparing The Uses Of THINK

Bu derste (THINK - düşünmek, inanmak, zannetmek yapısını ve kullanımını öğrenirsiniz.) Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır

DERSİ İZLE

Ders 24: Usage Of THERE IS and THERE ARE

Bu derste (THERE IS - THERE ARE - var / yok yapısını ve kullanımını öğrenirsiniz.) Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır

DERSİ İZLE

Ders 25: Prepositions of Location

Bu derste (Prepositions - Yer Edatları - in-at-on yapılarını ve kullanımını öğrenirsiniz.) Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır

DERSİ İZLE

Ders 26: Subject Pronouns and Object Pronouns - Özne ve Nesne Zamirleri

Bu derste (Subject and Object Pronouns - Özne ve Nesne Zamirlerini ve kullanımını öğrenirsiniz.) Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır

DERSİ İZLE

Ders 27: Singular and Plural Nouns - Tekil ve Çoğul İsimler

Bu derste (Singular and Plural Nouns - Tekil ve Çoğul İsimler ve kullanımını öğrenirsiniz.) Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır

DERSİ İZLE

Ders 28: Countable and Uncountable Nouns - Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler

Bu derste (Countable and Uncountable Nouns - Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler ve kullanımını öğrenirsiniz.) Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır

DERSİ İZLE

Ders 29: THE kelimesinin kullanım kuralları

Bu derste "THE" yapısının cümlelerde kullanım kurallarını ve nerelerde kullanıldığını öğrenirsiniz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır

DERSİ İZLE

Ders 30: Indefinite Pronouns - İngilizcede Belgisiz Zamirler Konu Anlatımı

Bu derste "Indefinite Pronouns - Belgisiz Zamirler" Konu Anlatımını görürsünüz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 31: Simple Past Tense with Be - Geçmiş Zaman Be fiili Konu Anlatımı

Bu derste "Simple Past Tense with Be" Konu Anlatımını görürsünüz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 32: Simple Past Tense with Regular Verbs

Bu derste "Simple Past Tense with Regular Verbs" - Geçmiş zamanda düzenli ve düzensiz fiiller Konu Anlatımını görürsünüz. Bu ders TEMEL İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ Kitabımızın konu anlatımıdır.

DERSİ İZLE

Ders 33: Simple Past Tense with Irregular Verbs

Bu İngilizce dersimizde Simple Past Tense - Geçmiş Zamanda - irregular - düzensiz fiilleri ve kullanımlarını öğrenirsiniz. Dersimizin geniş kapsamlı Udemy kursu da mevcuttur.

DERSİ İZLE

Ders 34: Questions and Negatives in Simple Past Tense

Bu İngilizce dersimizde Simple Past Tense - Geçmiş Zamanda - sorular - cevaplar - olumlu ve olumsuz cevapları ve kullanımlarını öğrenirsiniz. Dersimizin geniş kapsamlı Udemy kursu da mevcuttur.

DERSİ İZLE

Ders 35: Who, What and Which Questions in Simple Past Tense Konu Anlatımı

Geçmiş zamanda Simple Past Tense Who, What and Which soru kelimeleri ile soru sorma ve cevap verme konu anlatımını, cümle yapıları ve kelimeler öğrenin. Udemy kursu mevcuttur.

DERSİ İZLE

Ders 36: Time Clauses (Before, After, When) Konu Anlatımı

Bu derste İngilizcede zaman cümlecikleri konusu anlatılır. Before, after ve when ile nasıl zaman cümleleri kurulacağını öğrenirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 37: Expressing Future Time with Will

Bu dersimizde İngilizcede "will + do" yapısı ile gelecek zamanda cümle kurma, bir şey ifade etmeyi öğrenirsiniz. Bu kursun tamamını Udemy platformunda izleyebilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 38: Expressing Future Time with Be Going To

Bu dersimizde "be going to + verb" yapısını inceleyerek İngilizce gelecek zaman cümleleri kurmayı öğreneceğiz. Dersimizin tamamına udemy platformunda ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 39: Time Words Used in Past Time and Future Time

Geçmiş zaman ve gelecek zaman cümlelerinde kullandığımız geçmiş zaman ve gelecek zaman kelime yapılarını öğrenirsiniz. Kursumuzun tamamını Udemy platformunda bulabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 40: What + Do Questions

İngilizcede "what + do" soru kalıbını öğrenirsiniz ve geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zamanda cümleler kurabilirsiniz. Dersimizin tamamına Udemy'den de ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 41: May, Might and Will - Present and Future Possibility

İngilizce'de, 'may', 'might' ve 'will' kelimeleri farklı derecelerde olasılıkları ifade etmek için kullanılır. Bu dersimizde olasılık ifade eden cümleleri öğrenirsiniz. Kursumuzun tamamını Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 42: Past and Future Time Clauses (Before, After, When)

İngilizcede "before", "after" ve "when" ile geçmiş ve gelecek zaman cümleleri oluşturmayı öğrenirsiniz. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 43: If Clauses

If clauses öğrenerek, belirli koşullar altında ne tür sonuçların olacağını öğreniriz. Bu yapılar, zamanı ve olasılığı ifade etmemize yardımcı olur ve iletişimde kullanılır. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 44: Expressing Ability with CAN, COULD and BE ABLE TO

Bu dersimizde "Can", "could" ve "be able to" ile yetenek bildiren ifadeleri öğrenirsiniz. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 45: Using Very and Too with Adjectives

Sıfatlarla birlikte "çok" anlamına gelen "very" ve "too" kullanımını ve kullanım farklılıklarını öğrenirsiniz. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 46: Too + Adjective

Genellikle olumsuzluk bildiren "too + adjective" yapısı ile cümle kurmayı öğrenirsiniz. Belirli bir sınırı aşan durumları vurgulamak için kullanılır. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 47: Using Enough with Adjectives and Nouns

Bu dersimizde "enough" kelimesini bir sıfat veya isimle kullanarak belirli bir miktarın veya derecenin yeterli olduğunu ifade etmeyi öğreniriz. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 48: Polite Requests with May, Could, Can, Would

Bu dersimizde "may", "could", "can", ve "would" yapıları ile nazik bir şekilde rica cümleleri oluşturmayı öğrenirsiniz. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 49: Imperatives

Bu dersimizde "imperatives" yani emir cümlelerini olumlu ve olumsuz ifadelerle kurmayı öğrenirsiniz. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 50: Modifying Nouns with Adjectives and Nouns

Bu dersimizde İngilizcede isimleri sıfatlarla ve isimlerle nitelemeyi, kısaca isim tamlaması konusunu öğrenirsiniz. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 51: Word Order of Adjectives

İngilizcede isim tamlaması oluştururken birden fazla sıfat kullanabiliriz. Bu dersimizde sıfatların sıralandırılması kurallarını öğreneceğiz. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 52: Quantity - All of, Most of, Some of, One of, None of

İngilizcede "all of", "most of", "some of, "one of" ve "none of" yapıları ile miktar ifade eden cümleleri öğrenirsiniz. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 53: Every + Noun

Bu dersimizde İngilizcede "every + noun" yapısını öğrenirsiniz. Bu yapı, bir sınıf içerisindeki bir öğeyi belirtmek için kullanılır. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 54: Possessives

İngilizcede "possessives" yani aitlik bildiren yapıları; isim, sıfat ve soru kalıpları olarak öğrenirsiniz. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 55: Direct and Indirect Objects

Bu dersimizde, İngilizcede doğrudan ve dolaylı cümle yapısını öğrenirsiniz. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 56: Expressing Purpose with FOR and TO

Amaçları belirtmek için kullanılan 'for' ve 'to' kelimeleri, İngilizce'de günlük iletişimde sıkça karşılaşılan yapıları ifade eder. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 57: Comparison The Same, Similar, Different, Like, Alike

İngilizcede, "the same", "similar", "different", "like", ve "alike" gibi ifadeler, nesnelerin veya kavramların karşılaştırılmasında kullanılır. Bu ifadeler, benzerlikleri ve farklılıkları vurgulayarak iletişimi zenginleştirir. Kursumuzun tamamını Udemy'de bulabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 58: Comparatives

İngilizce'de karşılaştırma yaparken kullanılan yapılar arasında "adjective +er +than" ve "more + adjective + than" bulunur. Bu yapılar, nesnelerin veya kişilerin özelliklerini belirterek karşılaştırma yapmayı sağlar. Kursumuzun tamamını Udemy platformunda bulabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 59: Comparisons with As ... As, Less, But

"As...as, less, but" yapıları, İngilizce'de karşılaştırma yaparken kullanılan basit ve yaygın yapıları ifade eder, bu yapılarla nesneler arasındaki farkları ve benzerlikleri vurgularız. Kursumuzun tamamını Udemy platformunda bulabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 60: Superlatives

"Superlatives" konusu, İngilizce'de bir şeyin diğerlerine göre en üstün veya en az olduğunu belirtmek için kullanılan yapıları ifade eder. "The + adjective + est" ve "the most + adjective" yapısı en yaygın kullanılan superlatif yapılarıdır. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsniz.

DERSİ İZLE

Ders 61: Adverbs

"Adverbs", İngilizce'de fiilleri, sıfatları veya diğer zarfları tanımlamak veya değiştirmek için kullanılan kelimelerdir ve cümlelerdeki eylemlerin nasıl gerçekleştiğini veya bir olayın ne zaman, nerede veya ne kadar sıklıkla olduğunu belirtmek için kullanılırlar. Kursumuzun tamamına Udemy'den ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 62: Comparisons with Adverbs

Zarflarla karşılaştırma yapmak, bir durumun veya eylemin nasıl gerçekleştiğini belirtmek için önemli bir dilbilgisi kuralıdır. Kursumuzun tamamını Udemy platformunda bulabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Lesson 63: Using SHOULD

"Should + verb1" ve "should + subject + verb1" yapısı, İngilizce dilinde önerilerde bulunmak veya tavsiye istemek için kullanılan önemli bir yapıdır. Bu yapıları öğrenmek, günlük iletişimde daha etkili ve doğru ifadeler kullanmanıza yardımcı olabilir. Kursumuzun tamamına Udemy'den ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 64: Using LET'S and WHY DON'T

"Let's" ve "Why don't" ifadeleri, İngilizce konuşmada öneri sunmak için yaygın olarak kullanılan yapılar arasındadır, çünkü bu ifadeler, karar alma sürecinde etkili iletişimi teşvik eder. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 65: Using HAVE TO

"Have to" yapısı, İngilizce'de bir eylemin veya durumun gerekli olduğunu ifade etmek için kullanılan bir yapıdır. Bu yapı, pozitif, negatif ve soru cümlelerinde farklı şekillerde kullanılarak günlük iletişimde sıkça karşılaşılır. Kursumuzun tamamını Udemy'de bulabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 66: Using MUST

"Must", İngilizce'de zorunluluk ve gereklilik ifade etmek için kullanılan bir modal fiildir. Bu dersimizde "must" yapısını öğrenirsiniz. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 67: Past Continuous Tense

Past Continuous Tense, geçmişteki olayların belirli bir anında veya süresince devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılan bir İngilizce zaman yapısıdır. Bu dersimizde Past Continuous yapısını öğrenirsiniz. Kursumuzun tamamına Udemy'den ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 68: Past Habits - Used To

"Used to" yapısı, geçmişteki alışkanlıkları veya durumları ifade ederken sıkça kullanılır. Bu dersimizde "used to" yapısını öğrenirsiniz. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 69: Present Perfect Tense

Present Perfect Tense, geçmişteki deneyimleri ve eylemleri şu ana kadar olan etkileriyle birlikte ifade eder. Bu dersimizde Present Perfect Tense konusunu öğrenirsiniz. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 70: Conditionals

Koşullu cümleler, belirli bir koşulun gerçekleşmesi durumunda olası sonuçları ifade eder. Bu yapılar, İngilizce dilinde gelecek planları, olasılıklar, hayal kırıklıkları ve gerçekleşmemiş durumlar gibi çeşitli durumları ifade etmek için kullanılır. Kursumuzun tamamını Udemy platformunda bulabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 71: Tag Questions

Tag questions, günlük İngilizce konuşmalarında sıkça karşımıza çıkan ve iletişimi pekiştiren yapılar arasında yer alır, örneğin, "You enjoyed the movie, didn't you?" gibi cümlelerde olduğu gibi. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 72: Past Perfect Tense

Past perfect tense, bir olayın diğerinden önce gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Örneğin, "I had already finished my homework when my friend called." (Arkadaşım aradığında ödevimi zaten bitirmiştim.) Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE