YDS ve YKD?L Haz?rl?k Kursu

Candelas fark?yla, Yabanc? Dil Seviye Belirleme (YDS) ve (YÖKD?L) s?nav?na haz?rl?k a?amas?nda verilen e?itimlerde görülen eksiklikleri analiz ederek sizler için mükemmel bir YDS - YÖKD?L HAZIRLIK program? haz?rlad?k.

?ngilizce seviyeniz ne olursa olsun, do?rudan YDS ve YÖKD?L soru analizi ile YDS ve YÖKD?L s?navlar?na haz?rlanabilecek ve ba?ar?l? olma ?ans?n?z? yükselteceksiniz.

Do?rudan YDS ve YÖKD?L sorular?n?n analizi ile soru içerisinde geçen kelime ve önemli gramer konular?n? sorular? çözerken ö?reneceksiniz.

Bu ?ekilde k?sa sürede güçlü bir akademik kelime birikimine sahip olacak, gerekli tüm gramer konular?n? görecek, okuma ve soru çözme kabiliyetinizi art?rabileceksiniz.

Art?k sürekli ayn? konular?n anlat?ld???, gramer konular?n?n tekrar edildi?i s?k?c? ö?renme metotlar?na son veriyoruz.

IN CONTEXT ve LEARNING to LEARN metotlar? ile zevkli, ak?c? ve etkinli?i yüksek bir ö?renme ortam? bulacaks?n?z.

Bol soru çözerek soru içerisinde YDS ve YÖKD?L sorular?n?n mant???n? kavrayacaks?n?z.

In context ve learning to learn metotlar? bir ?ekilde sizlere yüzmeyi yüzerek ö?reten metotlard?r. D??ar?dan yüzme teknikleri alarak veya yüzme kitaplar?n? ezberleyerek yüzmeyi ö?renemezsiniz.

E?itim detaylar? a?a??daki gibidir:

E?itim gruplar? Bire-Bir (özel ders) ?eklinde ve 2 ki?ilik s?n?flardan olu?ur. Dilerseniz Bire-Bir (Özel Ders) ve 2 ki?ilik s?n?flarda e?itim alabilirsiniz.

Toplam e?itim süresi 80 saattir.

Bu e?itime kat?labilmek için ?ngilizce seviyenizin INTERMEDIATE üzerinde (INTERMEDIATE tamamlanm??) olmas? gerekir. Ba?lang?ç seviyesinde ya da Pre-intermediate seviyede ?ngilizce bilgisine sahipseniz 80 saat ya da 160 saatlik bir ön haz?rl?k program?na kat?lman?z tavsiye edilir.

Gerçek seviyenize göre planlama yap?l?r ve hedef puan belirlenir.

E?itimler sizlerin s?k?lmayaca??n?z ?ekilde haftada 6 saat (2 gün x 3 saat) ya da ( 3 gün x 2 saat) olarak 14 haftada verilir.

Kay?t olmak için hemen bizimle ileti?ime geçebilirsiniz.

E?er Ankara d???nda ya??yorsan?z ya da Ankara'da ya?aman?za ra?men kurslara gidip gelecek zaman?n?z yok ise, bu e?itim program?n? yeni nesil Online E?itim format?nda da alabilirsiniz. Online E?itimler "Virtual Classrooms" olarak adland?r?lan Online Canl? Dersler ?eklinde yap?lmaktad?r. Böylece nerede olursan?z olun, e?itiminize ara vermek zorunda kalmayacaks?n?z.

Candelas Uluslararas? E?itim kalite ve güvenin markas? olan CANDELAS ONLINE ACADEMY ile  sizlere VIP yabanc? dil e?itimi sunmaktad?r.

Bizimle Görü?meden bir YDS kursuna kay?t olmay?n! Kalabal?klar içinde kaybolmay?n! Çok Ekonomik ko?ullarda Bire-Bir (Özel Ders) ?eklinde ya da 2 ki?ilik s?n?flarda e?itim alma imkan? kazan?n! Ayr?cal?kl? olman?n tad?na var?n ...

YDS e?itimleri için Genel ?ngilizce ve YDS seviyenizi belirleyin !

Sizler için haz?rlanan genel ?ngilizce seviye belirleme s?navlar?n? yaparak ?ngilizce Gramer + Vocabulary seviyenizi görebilirsiniz.

YDS e?itimleri için Genel ?ngilizce ve YDS seviyenizi belirleyin !

Sizler için haz?rlanan genel ?ngilizce seviye belirleme s?navlar?n? yaparak ?ngilizce Gramer + Vocabulary seviyenizi görebilirsiniz.

Ayr?ca, daha önce YDS s?nav? puan?n?z yok ise lütfen a?a??daki linkden YDS seviye belirleme s?nav?n? yap?n?z.

 

 

 

online yds

Program detaylar? hakk?nda daha fazla bilgi almak için lütfen a?a??daki bilgilerden bizimle irtibat kurunuz.

E-mail: info@candelasegitim.com

Telephone: +90 312 431 78 96

Mobile: +90 505 287 30 20

Askeri ?ngilizce - Military English

Askeri ?ngilizce - Military English

DETAYLI İNCELE

YÜZ YÜZE EĞİTİMLER & HİZMETLER

Ankara Ofisimizden Yüz Yüze Alabileceğiniz Hizmetlerimiz ve Ürünlerimiz

Yüz Yüze Eğitimler

Yüz Yüze Eğitimler

Sertifika Eğitimleri, VIP Gruplarda ya da bire-bir İngilizce, TOEFL IBT, TOEIC ve IELTS kursları

Yurt Dışında Eğitim Hizmetleri

Yurt Dışında Eğitim Hizmetleri

Amerika, Ingiltere, Kanada Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa ülkelerinde eğitim imkanları

Uluslararası Kültürel Değişim Programları

Uluslararası Kültürel Değişim Programları

Walt Dısney World iş deneyimi, Avrupa, Amerika ve Türkiye'de Kültürel Değişim Programları

ONLINE EĞİTİMLER & HİZMETLER

Dünyanın Heryerinden Alabileceğiniz Hizmetlerimiz ve Ürünlerimiz

My English Classes Online bir Candelas Eğitim markasıdır.

Online Canlı Dersler

Online Canlı Dersler

Dinamik öğretmenler ve kendi yayınlarımız ile Online Canlı İngilizce Dersleri

İngilizce Konuşma Kulübü

İngilizce Konuşma Kulübü

İngilizce konuşma becerinizi ve akıcılığınızı geliştirebileceğiniz ekonomik konuşma kulüpleri

Yayınlarımız

Yayınlarımız

En temel seviyeden en ileri seviyeye kadar baştan sona İngilizce Kitapları

Udemy İngilizce Eğitimleri

Udemy İngilizce Eğitimleri

UDEMY platformunda bulunan en kaliteli ve en zengin içerikli İngilizce Kursları

Kiddy English

Kiddy English

Çocuklar için Bire-Bir İngilizce Özel Dersler

MY ENGLISH CLASSES ONLINE

Sadece MyECO'ya özel olan online sınıflarımız ile bilgisayarınızda eğitim alırken gerçek yüz yüze eğitimi hiç bir zaman aramayacaksınız. MyECO online bir Dil Okuludur. Tüm detaylar sizi düşünerek planlanmaktadır.

CANDELAS ONLINE EĞİTİM HİZMETLERİ

Şu ana kadar bizden 3518 adet Online İngilizce hizmeti ve ürünü alan 10015 öğrencimize çok teşekkür ederiz.

GALERİ & YORUMLAR

Fotoğraf Galerimiz

Fotoğraf Galerimiz

Bizlerden hizmet alan öğrencilerimiz ile ilgili fotoğraflarımızı bu galeriden görebilirsiniz.

Video Galerimiz

Video Galerimiz

Öğrencilerimiz, hizmetlerimiz ve bazı aktiviteler ile ilgili videolarımızı buradan izleyebilirsiniz.

Candelas Hakkında Yorumlar

Candelas Hakkında Yorumlar

Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hakkımızdaki değerlendirmeleri.

Hemen İngilizce seviyenizi öğrenin.

Candelas ONLINE İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT Sınavı ile güncel Gramer, Dinleme, Yazma ve Kelime bilgisi seviyenizi ölçebilirsiniz. Yandaki TEST YOURSELF linkini tıklayarak hemen sınavınıza başlayın ve İngilizce seviyenizi öğrenin.

Hakkımızda yapılan değerlendirmeleri oku ve yorumunu yaz.

GEREKLİ BİLGİLER

DUYURU VE KAMPANYALAR

TÜMÜNÜ GÖR -

Candelas Ailesi

Tüm Fotoğraflar

Yabancı Dil Eğitimleri

Tüm Fotoğraflar

Walt Dısney World International College Programs

Tüm Fotoğraflar

Candelas Kiddy English

Tüm Fotoğraflar

Online Dersler ve Sınıflar

Tüm Fotoğraflar

İngilizce Konuşma Kurslari

Tüm Fotoğraflar

Candelas Kurs ve Çalışma Ortamı

Tüm Fotoğraflar

My English Classes Online bir Candelas Eğitim Markasıdır.

  • Neden MyECO?

    MyECO, My English Classes Online, online yabancı dil eğitimine tamamen farklı bir vizyon getirmektedir.

  • MyECO Bir Dil Okuludur

    MyECO sizlere Yüksek Standartta Online İngilizce Eğitimi sunar.

  • İngilizcenizi Geliştirin

    Alanında profesyonel İngilizce öğretmenlerinden canlı ders alın.

DETAYLI İNCELE
Dinamik öğretmenler ve kendi yayınlarımız ile Online Canlı İngilizce Dersleri
İngilizce konuşma becerinizi ve akıcılığınızı geliştirebileceğiniz ekonomik konuşma kulüpleri
Online İngilizce

Bizimle çalışmak ister misiniz?

Eğer siz de takımımızın ve çalışma ortamımızın bir parçası olmak isterseniz, hemen öz geçmişinizi gönderiniz.

Candelas Eğitim 15 yaşında

Candelas Youtube

130+

Candelas Instagram

150+

MyECO Youtube

50.000+
YUKARI