Ücretsiz İngilizce Dersler

B1-B2 Intermediate Orta Seviye İngilizce Dil Bilgisi (Develop Your Grammar Kitap Türkçe Konu Anlatımı)

Ders 1: Simple Present Tense

Simple Present Tense, genel olarak sürekli yapılan, alışkanlık haline gelmiş veya evrensel gerçekleri ifade eden eylemleri anlatmak için kullanılır. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 2: Present Continuous Tense

Present Continuous Tense, şu anda gerçekleşen veya geçici durumları ifade etmek için kullanılır. Aynı zamanda, gelecekte planlanmış olayları anlatmak için de kullanılır. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 3: Frequency Adverbs

Sıklık zarfları, bir eylemin ne kadar sıklıkla yapıldığını belirtmek için kullanılır. Genellikle, bu zarflar cümlede fiilden önce yer alır. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 4: Stative and Non-Stative Verbs

Durum fiilleri, bir eylemden ziyade bir durumu veya hali tanımlar. Genellikle düşünceler, duygular, ilişkiler, duyular, varlık durumları ve ölçümlerle ilgilidir. Hareket fiilleri, fiziksel eylemleri, faaliyetleri ve süreçleri tanımlar. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 5: Simple Past Tense

Simple Past Tense, geçmişte belirli bir zamanda gerçekleşmiş olan eylemleri veya durumları ifade etmek için kullanılır. İngilizcede geçmişte başlamış ve tamamlanmış olan eylemler için kullanılan bir zaman biçimidir. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 6: Past Continuous Tense

Past Continuous Tense, geçmişte belirli bir anda devam eden eylemleri tanımlamak için kullanılır. Bu zaman, başka bir olay meydana gelmeden önce süren bir eylemi vurgular. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 7: Present Perfect Tense

Present Perfect Tense, geçmişte tamamlanmış olan fakat şu anla bir ilgisi veya etkisi bulunan eylemleri tanımlamak için kullanılır. Geçmişle şimdiki zamanı birbirine bağlar. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 8: Present Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense, geçmişte başlamış ve şu anda hala devam eden veya yeni bitmiş olan eylemleri veya durumları tanımlamak için kullanılır. Bu zaman, eylemin süresini veya devam eden doğasını vurgular ve geçmişle şu an arasında bir bağlantı kurar. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 9: Past Perfect Tense

Past Perfect Tense, geçmişte bir eylemin başka bir eylemden önce gerçekleşmiş ve tamamlanmış olduğunu anlatmak için kullanılır. Geçmişteki olayların sırasını vurgular. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 10: Past Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense, geçmişte belirli bir zamana kadar süregelen ve tamamlanan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu zaman, bir eylemin ne kadar süreyle devam ettiğini vurgulamak için kullanılır ve bu eylemin belirli bir noktadan önce tamamlandığını belirtir. Kursumuzun tamamına Udemy platformundan ulaşabilirsiniz.

DERSİ İZLE

Ders 11: Future Time

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 12: Expressing The Future In Time Clauses

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 13: Future Continuous Tense

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 14: Future Perfect Simple - Future Perfect Continuous

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 15: Yes/No Questions and Information Questions

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 16: Using Which, What kind of and Whose

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 17: Using How, How often, How far and How long

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 18: Using How About and What About

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 19: Tag Questions

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 20: Personal Pronouns

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 21: Indefinite Nouns, General Nouns, Collective Nouns

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 22: Forms of Other

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 23: Common Expressions with Other

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 24: Subject - Verb Agreement

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 25: Regular and Irregular Plural Nouns

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 26: Possessive Nouns and Nouns Used as Adjectives

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 27: Countable and Uncountable Nouns

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 28: Basic Article Usage

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 29: Quantity with Countable and Uncountable Nouns

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 30: Using Few, A Few, Little and A Little

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 31: Expressing Ability with Can, Could and Be able to

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 32: Using May, Might, Maybe, Can, Could

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 33: Polite Requests

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 34: Expressing Advice (Should, Ought to, Had Better)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 35: Expressing Necessity (Must, Have to, Have got to)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 36: The Past Form of Should

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 37: Using Be Supposed To and Was/Were Going To

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 38: Imperative Sentences

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 39: Let's Why don't, Shall, Should and Could

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 40: Prefer, Like...better and Would rather

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 41: Repeated Actions in the Past - Would and Used to

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 42: Degrees of Certainty

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 43: Progressive Forms of Modals and Combining Modals

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 44: The Passive

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 45: The Passive Form of Modals and Phrasal Modals

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 46: Using Past Participles as Adjectives

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Lesson 47: The Passive with Get

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 48: Participle Adjectives

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 49: Noun Clauses with Question Words, If and Whether

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 50: Noun Clauses with That

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 51: Reported Speech

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 52: Relative Clauses (Adjective Clauses)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 53: Using Prepositions in Relative Clauses

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 54: Using Whose, Where and When in Relative Clauses

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 55: Defining and Non-Defining Relative Clauses

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 56: Reduction of Relative Clauses (Adjective Clauses)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 57: Comparison - Same, Similar, Different, Like, Alike

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 58: Comparisons with As ... As

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 59: Comparatives and Superlatives

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 60: Repeating a Comparative and Double Comparatives

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 61: Using Adverb Clauses to Show Time Relationship

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 62: Using Adverb Clauses to Show Cause and Effect

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 63: Using Adverb Clauses to Express Contrast

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 64: Conditions in Adverb Clauses

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 65: Reduction of Adverb Clauses

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 66: Because of, Due to, Therefore, Consequently, So

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 67: Using So That and Such That

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 68: Showing Contrast

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 69: Using Otherwise and Or Else

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 70: Both/and Not only/but also Either/or Neither/nor

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 71: Conditionals (If Clauses)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 72: Mixed, Inverted and Implied Conditionals

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 73: Wish Clauses

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 74: Gerunds

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 75: Infinitives

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 76: Verbs Followed by Either Infinitives or Gerunds

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE

Ders 77: Other Uses of Gerunds and Infinitives

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DERSİ İZLE