İngiltere'de Eğitim Hakkında

İngiltere, Avrupa'nın ve Dünya'nın uluslararası öğrenci ağırlayan ülkeleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. İngiltere’nin tercihlerde ilk sırada olmasının nedeni; İngiliz eğitim kurumlarının sahip olduğu yüksek kalitedir.

İngiltere’de birçok popüler okul dünya sıralamalarında da en üstlerde yer almaktadır. Dünya sıralamalarında yer alan İngiliz üniversitelerine örnek vermek gerekirse, Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Imperial College, London School of Economics, King’s College, Nottingham Üniversitesi, Bristol Üniversitesi, Bath Üniversitesi, Exeter Üniversitesi sayabiliriz.

İngiltere’de üniversite ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin, eğitimleri sona erdiğinde yasal olarak 1 yıl çalışma izinleri vardır.

İngiltere Yaz Okulları

İngiltere Yaz okullarına katılan öğrenciler ailelerinden ilk defa bu kadar uzakta olma deneyimi yaşarken, bazı okulların sunmuş olduğu, çocuk ve velilerinin birlikte katılabildiği yaz okulu programları da son yıllarda ilgi çekmektedir.

Bazı İngiltere yaz okulu programlarında kredili ders sisteminin olması ve öğrencilerin yaz okulunda aldıkları dersleri, ülkelerine döndüklerinde okullarında saydırabilmeleri de yaz okulu programlarını cazip hale getirmektedir.

İngiltere'de Aktiviteli Yaz Kampları

İngiltere Aktiviteli yaz okullarında öğrenciler sabahtan öğlene kadar İngilizce eğitimi alırlar, öğleden sonraları ise aktivitelere katılırlar.

İngiltere yaz okullarında, İngilizce dersleri, okuma, yazma, dinleme ve konuşma üzerinedir.  Öğleden sonraları ise öğrenciler, aktivitelere katılırlar. Bu aktivitelere örnek olarak; Tenis, Futbol, Dans, Drama örnek gösterilebilir. Ayrıca hafta içleri yarım gün, hafta sonları ise tam gün geziler düzenlenir.

İngiltere Yaz Okullarında, aktiviteli yaz okullarının bir kısmı üniversite kampüslerinde düzenlenir.  Öğrenciler üniversite yurtlarında konaklar.  Aile yanında konaklama da aktiviteli yaz okullarında yaygındır.

Aile ve Çocuk Programları

Bu programlara aileleri ile birlikte katılan öğrenciler kendi yaş grupları ile birlikte İngilizce eğitimi alır ve aktivitelere katılır.

Çocukları ile birlikte programa katılan anne ve babalar ise yine kendi yaş grupları ile birlikte İngilizce ders alabilmektedir. Aile ve çocuklar aynı yerde konaklayabilir. Aile çocuk programlarına katılabileceklerin yaşları 8 – 17 arasında değişmektedir.

İngiltere’de Dil Okulları

Genel İngilizce

İngiltere Dil okullarında sunulan Genel İngilizce Programları'nda, öğrenciler okuma, yazma, dinleme ve konuşma üzerine eğitim alırlar.

İngiltere Dil okullarında sınıflar genellikle 10 - 12 kişiliktir..

Öğrenciler Genel İngilizce eğitimini Kolej bünyesinde ya da bir üniversitenin dil departmanında alabilirler.

Dersler her Pazartesi başlar.

Öğrenciler, eğitimleri bittiğinde okul tarafından onaylanan sertifikalarını alırlar.

Yoğun İngilizce

Bu programların süresi haftada 25 saat ile 30 saat arasında değişmektedir.

İngiltere Dil Okullarında sunulan, Yoğun İngilizce programları genellikle dil eğitimi için İngiltere'de uzun süre bulunamayacak öğrenciler arasında tercih edilir.

İngilizce seviyesi düşük olan ve üniversite veya master eğitimine yurtdışında ya da İngilizce eğitim alacağı bir programda devam edecek öğrenciler de dil yeterliliklerini üst seviyeye çıkarmak için bu programları tercih eder.

Programlar Genel İngilizce programlarında olduğu gibi esnek başlama tarihlerine sahiptirler.

Uzun Dönem Paket Programları

Uzun dönem paket programlarının süresi genellikle minimum sekiz haftadır.

Öğrenciler programa başlangıç seviyesinden itibaren kayıt olabilirler.

IELTS Hazırlık Programları

IELTS sınavı; İngiltere'de üniversite eğitimi almak isteyen, master başvurusu yapacak olan ya da sertifika programlarına katılacak öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini kanıtlamak için girdiği sınavdır.

Bu programa katılmak isteyenlerin belli bir düzeyde İngilizce seviyesine sahip olmalıdır.

İngiltere'de IELTS Hazırlık Programları bazı okullarda 4-6 ay gibi uzun süreler de verilirken, bazı İngiltere dil okullarında ise sadece 4-6 hafta gibi kısa sürelerde verilir.

İngiltere’de IELTS Hazırlık Programları genellikle Londra, Cambridge gibi büyük şehirlerdeki İngiltere Dil Okullarında tercih edilmektedir.

TOEFL Hazırlık Programları

Programlara kayıt olacak öğrencilerin belli düzeyde İngilizce bilgisine sahip olması gerekmektedir.

Program başlangıçları, Genel İngilizce programlarından farklı olarak her Pazartesi değildir. Belli başlangıç tarihleri vardır.

Mesleki İngilizce Programları

Bu programların amacı, belli derecede İngilizce bilgisi olan öğrencileri, kendi alanlarında terminolojiye hakim olmalarını, yazışmalarda, sunumlarda kendilerini rahatça ifade etmelerini sağlayabilecek şekilde eğitmektir.

Mesleki İngilizce programları arasında, Tıp İngilizcesi, Hukuk İngilizcesi, Sekreterler için İngilizce, Turizmciler için İngilizce, Modacılar için İngilizce vb. programlar sayılabilir.

Bu programlara katılabilmek için belli düzeyde İngilizce seviyesine sahip olmak gerekmektedir.

Profesyoneller için İngilizce

Bu programın amacı; vakti az olan profesyonelleri en kısa sürede ihtiyaçlarına yönelik olarak çalıştırmaktır. Sınıf ortamında az kişi bulunmaktadır. Programlar genellikle 2-3 haftalıktır. Başlangıç tarihleri her Pazartesi değildir belli zamanlarda başlarlar.

Ayrıca bazı okullar profesyonellerin talebi doğrultusunda kişiye göre program hazırlamakta ve sunabilmektedir.

Teacher Training Programları

Bu programlar deneyimli İngilizce öğretmenlerinin ya da İngilizce öğretmen adaylarının katılabileceği programlardır.

Bu sertifikaları alan İngilizce öğretmenler ve öğretmen adayları kariyerleri için önemli bir adım atmış olurlar.

Program süreleri genellikle 2-3 haftadır. Belli başlangıç tarihleri vardır.

İş İngilizcesi Programları

Bu programlara katılabilmek için belli düzeyde İngilizce seviyesine sahip olmak gerekmektedir.

Programlar genellikle İş dünyasında olan kişiler tarafından talep edilmektedir.

Program çerçevesinde; iş terimlerini ve iş hayatında yazışma dili üzerine çalışılır.

Program süreleri, çalışan ve tatil süreçlerinde bu programlara katılabilecek yetişkinlere göre dizayn edilmiştir.

Hukuk İngilizcesi

Katılım için en az Orta seviyede İngilizce bilmek gerekmektedir.

Programa katılan öğrenciler Hukuk terimlerine, hukuksal yazışmalara hakim olmaya yönelik eğitim alırlar.

Dil okullarının bazılarında TOLES'e (Test of Legal English) hazırlananlar için de eğitim verilmektedir.

İngiltere’de Üniversite Eğitimi

İngiltere’de Eğitim süresi 3 yıldır. 3 yıllık eğitim öncesi 1 yıllık hazırlık eğitimi bulunmaktadır. Bu hazırlık yılına ‘Foundation’ denir.

Foundation; İngilizce hazırlık eğitimi değildir. Öğrenci hangi alanda üniversite okumak istiyorsa o alana yönelik aldığı eğitime ‘Foundation’ denir. Öğrenciler Foundation eğitimini, üniversite bünyesinde ya da bir Kolej’de alabilirler. Bu programa katılabilmek için belli düzeyde İngilizce seviyesine sahip olmak gerekmektedir. Eğer yeterli İngilizce seviyesi yoksa İngilizce eğitimi almaları gerekmektedir.

Öğrenci Foundation eğitimini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra Lisans eğitimine başlamaktadır. İngiltere  Üniversite başvurularında, öğrencinin kendi ülkesindeki almış olduğu lise notları, Foundation’daki başarısı ve IELTS skoru önem taşımaktadır.

Öğrenciler, İngiliz Üniversiteleri’nde Mühendislik’ten İşletme’ye, Moda’dan İletişim’e pek çok alanda üniversite eğitimi alabilirler.

İngiltere’de Master Eğitimi Hakkında

İngiltere’de master eğitim süresi 1 yıldır. Öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini IELTS ile (bazı okullar TOEFL sonucunu da kabul etmektedirler) kanıtlamaları gerekmektedir.

Başvuru aşamasında öğrenciler henüz İngilizce yeterlilik sınavlarına girmedilerse yine de başvurularını yapabilirler.  Bu durumda okullar öğrenciye ‘Şartlı Kabul’ gönderir.

İngilizce yeterliliğin yanında not ortalaması da önemli bir noktadır.

Pre-Master Programları

Not ortalaması yüksek olmayan ve almış olduğu lisans eğitiminden farklı bir alanda master programlarına başvurmayı düşünen öğrenciler için master eğitimi öncesi bir alternatif de Pre-Masters programlarıdır.

Pre-Masters programının süresi 3, 6 ve 9 ay arasında değişmektedir.

Pre-Masters programlarının içeriğinde öğrenciler bazı temel dersler ile IELTS Hazırlık dersleri alırlar.

İngiltere’de Doktora Eğitimi

Doktora eğitiminin süresi üç yıldır. Doktora eğitimi, bir alana ilgi duyan ve o alanda araştırmalar yapmak isteyen öğrenciler için uygundur.

Programlara başvuru aşamasında, öğrencilerin daha önceki akademik durumu, araştırma yapmak istedikleri alan ve İngilizce yeterlilikleri dikkate alınmaktadır.

Öğrenciler İngilizce seviyelerini IELTS ile kanıtlamak zorundadırlar.

Doktora programının ücretleri okullara göre değişmektedir.

İngiltere’de Lise Eğitimi

İngiltere’de lise eğitimi alabilmek için iyi derecede İngilizce bilmek gerekmektedir. Ayrıca okullara kabul aşamasında öğrencilerin daha önce okullarında almış oldukları notlar dikkate alınmaktadır.

Öğrenciler 18 yaş altı oldukları için güvenlik okullarda çok dikkat edilen konuların başında gelmektedir.

Konaklama kampüs içerisinde ya da okula çok yakında bulunan yurtlarda olmaktadır. Ücretler Okullara bağlı olarak değişmektedir.

Almanya'da Eğitim

Almanya'da Eğitim

DETAYLI İNCELE

YÜZ YÜZE EĞİTİMLER & HİZMETLER

Ankara Ofisimizden Yüz Yüze Alabileceğiniz Hizmetlerimiz ve Ürünlerimiz

Yüz Yüze Eğitimler

Yüz Yüze Eğitimler

Sertifika Eğitimleri, VIP Gruplarda ya da bire-bir İngilizce, TOEFL IBT, TOEIC ve IELTS kursları

Yurt Dışında Eğitim Hizmetleri

Yurt Dışında Eğitim Hizmetleri

Amerika, Ingiltere, Kanada Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa ülkelerinde eğitim imkanları

Uluslararası Kültürel Değişim Programları

Uluslararası Kültürel Değişim Programları

Walt Dısney World iş deneyimi, Avrupa, Amerika ve Türkiye'de Kültürel Değişim Programları

ONLINE EĞİTİMLER & HİZMETLER

Dünyanın Heryerinden Alabileceğiniz Hizmetlerimiz ve Ürünlerimiz

My English Classes Online bir Candelas Eğitim markasıdır.

Online Canlı Dersler

Online Canlı Dersler

Dinamik öğretmenler ve kendi yayınlarımız ile Online Canlı İngilizce Dersleri

İngilizce Konuşma Kulübü

İngilizce Konuşma Kulübü

İngilizce konuşma becerinizi ve akıcılığınızı geliştirebileceğiniz ekonomik konuşma kulüpleri

Yayınlarımız

Yayınlarımız

En temel seviyeden en ileri seviyeye kadar baştan sona İngilizce Kitapları

Udemy İngilizce Eğitimleri

Udemy İngilizce Eğitimleri

UDEMY platformunda bulunan en kaliteli ve en zengin içerikli İngilizce Kursları

Kiddy English

Kiddy English

Çocuklar için Bire-Bir İngilizce Özel Dersler

MY ENGLISH CLASSES ONLINE

Sadece MyECO'ya özel olan online sınıflarımız ile bilgisayarınızda eğitim alırken gerçek yüz yüze eğitimi hiç bir zaman aramayacaksınız. MyECO online bir Dil Okuludur. Tüm detaylar sizi düşünerek planlanmaktadır.

CANDELAS ONLINE EĞİTİM HİZMETLERİ

Şu ana kadar bizden 3408 adet Online İngilizce hizmeti ve ürünü alan 9853 öğrencimize çok teşekkür ederiz.

GALERİ & YORUMLAR

Fotoğraf Galerimiz

Fotoğraf Galerimiz

Bizlerden hizmet alan öğrencilerimiz ile ilgili fotoğraflarımızı bu galeriden görebilirsiniz.

Video Galerimiz

Video Galerimiz

Öğrencilerimiz, hizmetlerimiz ve bazı aktiviteler ile ilgili videolarımızı buradan izleyebilirsiniz.

Candelas Hakkında Yorumlar

Candelas Hakkında Yorumlar

Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hakkımızdaki değerlendirmeleri.

Hemen İngilizce seviyenizi öğrenin.

Candelas ONLINE İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT Sınavı ile güncel Gramer, Dinleme, Yazma ve Kelime bilgisi seviyenizi ölçebilirsiniz. Yandaki TEST YOURSELF linkini tıklayarak hemen sınavınıza başlayın ve İngilizce seviyenizi öğrenin.

Hakkımızda yapılan değerlendirmeleri oku ve yorumunu yaz.

GEREKLİ BİLGİLER

DUYURU VE KAMPANYALAR

TÜMÜNÜ GÖR -

Candelas Ailesi

Tüm Fotoğraflar

Yabancı Dil Eğitimleri

Tüm Fotoğraflar

Walt Dısney World International College Programs

Tüm Fotoğraflar

Candelas Kiddy English

Tüm Fotoğraflar

Online Dersler ve Sınıflar

Tüm Fotoğraflar

İngilizce Konuşma Kurslari

Tüm Fotoğraflar

Candelas Kurs ve Çalışma Ortamı

Tüm Fotoğraflar

My English Classes Online bir Candelas Eğitim Markasıdır.

  • Neden MyECO?

    MyECO, My English Classes Online, online yabancı dil eğitimine tamamen farklı bir vizyon getirmektedir.

  • MyECO Bir Dil Okuludur

    MyECO sizlere Yüksek Standartta Online İngilizce Eğitimi sunar.

  • İngilizcenizi Geliştirin

    Alanında profesyonel İngilizce öğretmenlerinden canlı ders alın.

DETAYLI İNCELE
Dinamik öğretmenler ve kendi yayınlarımız ile Online Canlı İngilizce Dersleri
İngilizce konuşma becerinizi ve akıcılığınızı geliştirebileceğiniz ekonomik konuşma kulüpleri
Online İngilizce

Bizimle çalışmak ister misiniz?

Eğer siz de takımımızın ve çalışma ortamımızın bir parçası olmak isterseniz, hemen öz geçmişinizi gönderiniz.

Candelas Eğitim 15 yaşında

Candelas Youtube

130+

Candelas Instagram

150+

MyECO Youtube

50.000+
YUKARI