YÖK Denklik Şartları ve Ukrayna Üniversitelerinin Denkliği

Yurtdışında eğitim almak için karar alan öğrencilerin ve ialelerinin aklına gelen ilk soru gidecekleri okulun “YÖK DENKLİĞİ VAR MI ? yoksa YOK MU ?” sorusudur. YÖK DENKLİĞİ ve YÖK tarafından TANINMA olguları iki farklı konudur. Tanıma ile denklik aynı anlama gelmemekte olup çoğu zaman birbiri ile karıştırılmaktadır. YÖK kurulunca tanınan üniversitelerin denklik işlemi ilgili mevzuata göre değerlendirilir ve bir süreç sonunda tamamlanır. İlgili yurtdışı yükseköğretim kurumlarının YÖK kurulunca tanınmakta olması o kurumdan mezunlara direk denklik hakkı vermez.

YÖK tarafından Tanınma

Tanınma gideceğiniz üniversitenin kendi özelliği ile ilgili bir durumdur. Yurtdışında eğitim alacağınız ülke, üniversite, üniversitenin fiziki yapısı, kadro yapısı, eğitim uygulamaları, eğitim alınacak okulun bulunduğu ülkedeki resmi durumu gibi kriterler incelenerek üniversitelerin uygunluğuna; daha doğrusu eğitim kurumunun üniversite vasfı taşıyıp taşımadığına YÖK tarafından karar verilir. Bir diploma için denklik başvurusu yapabilmeniz öncelikle eğitim alacağınız okulun YÖK tarafından tanınıp tanınmadığına bağlıdır. YÖK genellikle devlet üniversiteleri ve köklü okulları tanımaktadır.

Yurtdışında okuyacağınız üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını öğrenmek istiyorsanız YÖK’e bir dilekçe ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Dilekçede adınızı, soyadınızı, telefonunuzu, adresinizi, istenen okulun tam adını (Orjinal adı, İngilizce adı, Türkçe adı), okulun bulunduğu ülkeyi, şehri,  ilgili bölümün adını, almak istediğiniz eğitim düzeyini (ön lisans, lisans, yüksek lisans) yazmanız, daha sonra YÖK Denklik Birimi’ne posta ya da kargo ile göndermeniz gerekir. Size 15 gün içinde cevap verilecektir. Planlamanızı buna göre yapmalısınız. Ayrıca güncel değişiklikleri YÖK kanalıyla takip etmeniz tavsiye edilir.

Telefon (Denklik İşlemleri ve Başvuru Sorgulama): 444 8 965 (444 8 YÖK)
Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı – 06539
Bilkent / ANKARA
E-posta: denklik@yok.gov.tr

YÖK Denklik

Denklik alacak olduğunuz eğitimin içeriği ile ilgili bir konudur. Yani eğitiminiz boyunca alacak olduğunuz zorunlu derslerin ve içeriklerinin, Türkiye’de aynı bölümün zorunlu dersleri, içerik ve yoğunluklarıyla uyumlu olması gerekmektedir. Şayet aldığınız eğitim ile Türkiye’deki benzer alanda uyum ve uygunluk varsa aldığınız diplomanıza denklik verilir. Eğer alacağınız eğitimde bir uyum yoksa ya da derslerde farklılık var ise, eksik derslerinizi Türkiye’de bir üniversitede almanız ya da YÖK denklik sınavına girmeniz gerekebilir. Denklik sınavında 100 üzerinden 50 puanı almanız durumunda diplomanıza denklik verilir.

Örneğin, yurt dışında herhangi bir bölüm okursanız daha sonra Türkiye’ye döndüğünüzde burada almanız gereken ama almadığınız eksik dersleri tamamlamanız gerekir.  Fakat bazı bölümler, örneğin makine mühendisliği gibi, direk denklik alabilir. Denklik almak için mezun olduktan sonraki başvuruyu YÖK’e yapmanız gerekir. Gerektiğinde YÖK sizden bir seviye tespit sınavına girmenizi isteyebilir.

Avrupa Birliği süreci ve Bologna anlaşması sonrasında Denklik kapsamında YÖK tarafında pozitif ve önemli gelişmeler olmuştur.  Özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle birliğe üye ülkelerde alınan diplomalarda tanınma ya da denklik anlamında çok büyük bir sorun kalmamıştır. Birliğe üye olmayan ama Bologna anlaşması kapsamındaki ülkelerde de (Örneğin: Rusya, Ukrayna vb.) diplomaların tanınması ve denklik almasıyla ilgili önemli bir engel kalmamıştır.

Yurtdışındaki üniversitelere ÖSYM-YÖK aracılığı ile yerleşirseniz (ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yazan üniversitelere“Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Makedonya, Moldova”yerleşenler için) mezuniyet sonrasında gerekli evraklarla başvurunca denklikleriniz onaylanmaktadır.

Candelas Eğitim danışmanlığında yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarına yerleşen öğrenciler için;

Eğer Denklik sizin için önemli değil ise;

Yurt dışında kariyerinize devam etmek ya da Türkiye’de özel sektörde ilerlemek istiyorsanız, lisans için lise diploması, master için lisans diplomanız ile beraber bizlere başvurmanız yeterli olacaktır.

Diploma denklik konusu sizin için önemli olmadığı durumlarda çok kolayca dilediğiniz ülkede Üniversiteye Candelas yardımıyla yerleştirileceksiniz.

Eğer Denklik sizin için çok önemli ise;

TIP, Diş hekimliği vb. Yurt dışında aldığınız eğitimi Türkiye’de icra etme hedefiniz var ise, aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeniz sizlerden istenecektir !

2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren;

  1. DÜNYADA EN İYİ 1000 ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM ALACAKLAR: Yurtdışında eğitime başladığınız yıl; CWTS Leiden RankingAcademic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP)tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 1000 üniversite içerisine giren üniversitelerde eğitim almanız gerekir! Bu okullarda eğitiminizi tamamlarsanız, mezuniyet sonrasında denklik için YÖK’e direk başvurabilirsiniz. Şayet okuyacağınız okul ilk 1000 içinde değilse ya da bu okullarda eğitim alma imkânınız yok ise farklı koşulları yerine getirmeniz gerekecektir.
  2. İLK 1000’ÜN DIŞINDAKİ DİĞER ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM ALACAKLAR: Eğitime başlayacağınız yıl, üniversiteniz ilk 1000 içinde değilse aşağıdaki koşulları yerine getirmeden diploma denklik imkânı olmayacaktır!

1.     TIP Doktorluğu Okuyacaklar için Denklik Ön Koşulu

– Yurtdışında Tıp Doktorluğu okumak için, 1. sınıfa başlayacağınız yıl, ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmiş ve Tıp Doktorluğu alanındaki sıralamada ilk 40 bin içinde yer almış olmanız gerekmektedir.

2.     HUKUK Okuyacaklar için Denklik Ön Koşulu

– Yurtdışında Hukuk okumak için, 1. sınıfa başlayacağınız yıl, ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmiş ve Hukuk alanındaki sıralamada ilk 150 bin içinde yer almış olmanız gerekmektedir.

3.     Mimarlık Okuyacaklar için Denklik Ön Koşulu

– Yurtdışında Mimarlık okumak için, 1. sınıfa başlayacağınız yıl, ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmiş ve Mimarlık alanındaki sıralamada ilk 200 bin içinde yer almış olmanız gerekmektedir.

4.     Mühendislik Okuyacaklar için Denklik Ön Koşulu

– Yurtdışında Mühendislik okumak için, 1. sınıfa başlayacağınız yıl, ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmiş ve Mühendislik alanındaki sıralamada ilk 240 bin içinde yer almış olmanız gerekmektedir.

5.     Tıp Doktorluğu, Hukuk, Mimarlık ve Mühendislik Dışındaki DİĞER BÖLÜMLERDE Okuyacaklar İçin Denklik Ön Koşulu

– Yurtdışında Tıp Doktorluğu, Hukuk, Mimarlık ve Mühendislik dışında bir bölümde okumak istiyorsanız, 1. sınıfa başlayacağınız yıl, ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmiş ve Türkiye’deki yükseköğretim kurumları bünyesindeki programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almış olmanız gerekecektir. Dolayısı ile puanınız o yıl Türkiye’de herhangi bir bölümde eğitim almanıza olanak tanıyorsa, yurtdışında da okuyabilir ve mezuniyet sonrasında denklik başvurusunda bulunabilirsiniz. Diğer bir deyişle üniversite sınavı ile en düşük bir bölüme yerleşmeniz gerekecektir.

6.     ÖSYS Klavuzunda Yer Almayan Alanlarda Okuyacaklar İçin Denklik Ön Koşulu

– ÖSYS Kılavuzunda yer almayan alanlarda eğitim almak istiyorsanız, ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 140, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almanız gerekmektedir.

YÖK’ün Denklik İşlemlerinde Değerlendirme Kriterleri için tıklayınız..

YÖK Denklik İstatistikleri için tıklayınız…

 

Bologna Süreci nedir?

Bologna Süreci, bir çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile Türkiye’nin de dâhil olduğu 47 üye ülke tarafından imzalanarak oluşturulan ve sürdürülen bir eğitim sürecidir.

Bologna Sürecinin hedefi Avrupa’da eğitim alan kişilerin rahatça Avrupa içinde dolaşabilmeleri ve iş bulabilmeleridir. Böylece Avrupa’nın  iş ve eğitim alanlarında dünyanın cazibe merkezi olması amaçlanmaktadır.

Bologne süreci ülkelerin ve kültürlerin eğitime yansıtılarak tek tip eğitim sisteminden uzak, zengin içerikli ve farklılıkları yansıtan bir eğitim ağının kurulmasıdır.

Not:

Bu sayfada verilen bilgiler güncelliğini kaybetmiş ya da içeriğinde değişmiş olabilir. Güncel değişiklikleri YÖK sayfasından takip edebilirsiniz. http://www.yok.gov.tr/web/denklik

 

Ukrayna Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 

UKRAYNA’DAN HANGİ ÜNİVERSİTELER YÖK TARAFINDAN TANIMAKTADIR?

Denklik konusunda özellikle Avrupa Birliği süreci ve Bologna anlaşması kapsamında önemli gelişmeler olmuş, YÖK’ün bu konudaki tavrı oldukça olumlu yönde ilerleme sağlamıştır. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle birliğe üye ülkelerde alınan diplomalarda tanınma ya da denklik anlamında herhangi bir sorun kalmamıştır. Birliğe üye olmayan ama Bologna anlaşması kapsamındaki ülkelerde de (Örn: Rusya, Ukrayna) diplomaların tanınması ve denklik almasıyla ilgili önemli bir engel kalmamıştır.

YÖK’ün   http://www.yok.gov.tr/web/denklik/anasayfa  adresinden ulaşılan YÖK’ün Denklik Birimi sayfasında yer alan “Tanınan Üniversiteler” listesinde (12 Ağustos 2013 itibarıyla) Ukrayna’dan şu üniversiteler yer almaktadır.

Ukrayna’daki Yüksek Öğretim kurumlarından alacağınız diplomalar LİZBON antlaşması ile tüm Avrupa bir  ülkelerinde geçerlidir. Bu antlaşma ile dilediğiniz Avrupa Birliği ülkesine yatay geçis yapma hakkınız bulunmaktadır. Ülkemizde de özel sektörde çalışmayı tercih edecek olan kişiler bu üniversitelerden aldıkları diplomalar ile rahatlıkla iş bulabilmekte ve önemli konumlara gelmektedirler.

A.M. Gorki Adına Kiev Devlet Pedagoji Üniversitesi
Bölgelerlerarası Personel Yönetim Akademisi
Çaykovski Ulusal Müzik Akademisi
Çevre Koruma ve Dinlenme Yerlerin İnşaat Milli Üniversitesi
Danylo Halytsky Lviv Devlet Tıp Üniversitesi
Dnepropetrovski Tıp Enstitüsü 
Dnipropetrovsk Devlet Beden Eğitimi ve Spor Enstitüsü
Dnipropetrovsk Devlet Fizik Kültür Enstitüsü
Donetsk Devlet Teknik Üniversitesi
Donetsk Ulusal Üniversitesi
Güney Ukrayna K. D. Ushinskiy Devlet Pedagoji Üniversitesi
Harkiv Beşeri Bilimler Ukrayna Halk Akademisi
Harkiv Milli Otomobil ve Karayolları Üniversitesi
Harkov Devlet Tıp Üniversitesi
Harkov Karazin Milli Üniversitesi
Harkov Radyo Elektronik Üniversitesi
Harkov Ulusal Radyo Elektronik Üniversitesi
İvan Franko Ulusal Lviv Üniversitesi
Kharkiv Devlet Pedagoji Üniversitesi
Kharkiv Devlet Üniversitesi
Kırım Çevre Koruma Geliştirme Akademisi
Kırım Devlet Tarım Üniversitesi
Kırım Humanitar Üniversitesi
Kırım S.İ. Georgievskiy Devlet Tıp Üniversitesi
Kiev Kültür Sanat Milli Üniversitesi
Kiev Devlet Teknik Üniversitesi
Kiev Devlet Üniversitesi
Kiev Slav Üniversitesi
Kiev Taras Shevchenko Ulusal Üniversitesi
Kiev Ulusal Dilbilim Üniversitesi
Kiev Ulusal Ekonomi Üniversitesi
Kiev Ulusal İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi
Krok Ekonomi ve Hukuk Üniversitesi
M. Gorkiye Donetsk Devlet Tıp Üniversitesi
Odesa Devlet Soğutma Akademisi
Odesa İ. İ. Mechnikov Ulusal Üniversitesi
Odesa Ulusal Denizcilik Akademisi
Odessa Devlet Ekonomi Üniversitesi
Odessa Devlet İnşaat ve Mimarlık Akademisi
Odessa Devlet Tıp Üniversitesi
Odessa Ulusal Denizcilik Üniversitesi
O.O. Bogomolets Milli Tıp Üniversitesi
Poltava Ulusal Teknik Üniversitesi
Simferopol Devlet Üniversitesi
Sivastopol Ulusal Teknik Üniversitesi
Sumy Devlet Üniversitesi
Taurida Ulusal V.I. Vernadsky Üniversitesi
Tavriyski Ekoloji Enstitüsü
Ternopil Devlet Tıp Üniversitesi
Ternopil Ulusal Ekonomi Akademisi
Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi
Ulusal Havacılık Üniversitesi
Vadym Getman Kiev Milli Ekonomi Üniversitesi
Vernadsky Tavriya Milli Üniversitesi
V.N. Karazin Kharkiv Ulusal Üniversitesi
Zaporizhia Devlet Üniversitesi
Zaporojye Devlet Tıp Üniversitesi
Zaporojye Tıp Okulu
Zaporojye Devlet Teknik Üniversitesi

BAZI ÖNEMLİ NOTLAR:

Özellikle denklik sıkıntısının yaşanabileceği bölümlere dikkat etmek gerekmektedir.

Denklik olmadan yasal olarak çalışamayacağınız meslekler şunlardır:

Doktorluk 

Eczacılık

İnşaat mühendisliği

Mimarlık 

Avukatlık

Bu alanlarda çalışmak için mutlaka YÖK’ten denklik almak gerekmektedir. Ancak yasal olarak denklik başvurusu yapma hakkınız bulunmaktadır.

Özel sektörü yakından ilgilendiren bölümler için denkliğe pek gerek duyulmayabilir.


Bu alandaki bazı önemli bölümler ise:

Bilgisayar Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Uçak Mühendisliği 

Havacılık ve Uzay Bilimleri

Uluslar arası Ticaret

Yatırım Uzmanlığı

İşletme

Ekonomi

Nükleer Mühendislik

Mütercim-Tercümanlık 

Kaptanlık

Gemi Mühendisliği

Pilotluk

Bu bölümler genel olarak özel sektörü ilgilendirdiği için denklik sıkıntısı yaşamazsınız.

Türk öğrencilerin Ukrayna’yı tercih etme sebeplerinin başında üniversitelere sınavsız kabul edilmeleri ve eğitim - yaşam ücretlerinin oldukça ekonomik oluşudur. Ukrayna’daki üniversitelere YÖK tarafından doğrudan denklik verilmese de öğrenciler Türkiye’ye döndükten sonra denklik için başvuruda bulunma hakkına sahiptir.

Devam zorunluluğu olamayan ve açık öğretim, uzaktan öğretim v.b. veren yabancı üniversiteler tarafından sunulan diplomalara YÖK tarafından denklik belgesi verilmemektedir.

Yurtdışından alınan Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans düzeyindeki yükseköğretim diplomalarının denklik işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7/p maddesi ile Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Buna göre, yurtdışından alınan bir diplomanın denklik değerlendirmesine alınabilmesi için, diplomanın alındığı kurumun ve eğitimin yapıldığı programın, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olması gerekmektedir.

** YÖK sıklıkla denklik konusu hakkında değişiklikler yapabilmektedir. Bundan dolayı bu sayfada bulunan bilginin güncelliği değişmiş olabilir. Lütfen en güncel bilgi için bizimle irtibat kurunuz.  +90 312 431 78 96 **

  • 18 Mayıs 2018, Cuma
, , , , , ,

EĞİTİM HİZMETLERİ

İngilizce, Yabancı Dil & Sertifika Eğitimleri

İngilizce, Yabancı Dil & Sertifika Eğitimleri

Sertifika Eğitimleri, VIP Gruplarda ya da bire-bir İngilizce, TOEFL IBT, TOEIC ve IELTS kursları

Yurt Dışında Eğitim Hizmetleri

Yurt Dışında Eğitim Hizmetleri

Amerika, Ingiltere, Kanada Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa ülkelerinde eğitim imkanları

Uluslararası Kültürel Değişim Programları

Uluslararası Kültürel Değişim Programları

Walt Disney World iş deneyimi, Avrupa, Amerika ve Türkiye'de Kültürel Değişim Programları

Fotoğraf Galerimiz

Fotoğraf Galerimiz

Bizlerden hizmet alan öğrencilerimiz ile ilgili fotoğraflarımızı bu galeriden görebilirsiniz.

Video Galerimiz

Video Galerimiz

Öğrencilerimiz, hizmetlerimiz ve bazı aktiviteler ile ilgili videolarımızı buradan izleyebilirsiniz.

Candelas Hakkında Yorumlar

Candelas Hakkında Yorumlar

Öğrencilerimizin, bizimle çalışan öğretmenlerimizin ve bizimle tanışmış arkadaşlarımızın hakkımızdaki yorumlar.

Hakkımızda yapılan değerlendirmeleri oku ve yorumunu yaz.

MY ENGLISH CLASSES ONLINE

Sadece MyECO' ya özel olan online sınıflarımız ile bilgisayarınızda eğitim alırken gerçek yüz yüze eğitimi hiç bir zaman aramayacaksınız. MyECO online bir Dil Okuludur. Tüm detaylar sizi düşünerek planlanmaktadır.

Candelas Eğitim Hizmetleri 11 yaşında

MyECO Online İngilizce Eğitimi

Sadece MyECO' ya özel olan online sınıflarımız ile bilgisayarınız ile eğitim alırken gerçek yüz yüze eğitimi hiç bir zaman aramayacaksınız.MyECO online bir Dil Okuludur. Tüm detaylar sizi düşünerek planlanmaktadır.MyECO eğitim içerikleri Avrupa Dil Portföyüne uygun olarak tasarlanmıştır. Video derslerimiz çok özel hazırlanmıştır ve bol aktiviteler (drills) ile size İngilizce eğitimi verilir.

 

SAYFAMIZI BEĞENİN

4000+

TAKİP EDİN

250+

TAKİP EDİN

900+
Odessa Mechnikov Ulusal Üniversitesi

Odessa Mechnikov Ulusal Üniversitesi
SONRAKİ YAZI

YUKARI