Yurt Dışında Yabancı Dil Eğitimi

Yurt Dışında Yabancı Dil Eğitimi

Yıllardır yabancı dilinizi geliştirmek için çabalıyorsunuz. Pek çok kursa gittiniz ama bir türlü istediğiniz seviyeye gelmiyor. Grameriniz iyi, testlerde başarılısınız ama konuşamıyorsunuz. Ya da Türkiye'de bir yabancı dil kursuna gidecek zaman ayırmakta zorlanıyorsunuz. Çözüm yabancı dil eğitiminizi anadil ülkesinde tamamlamaktır. Burada belli bir seviyeye geldikten sonra yurt dışında alacağınız eğitim dil öğrenme sürecinizi tamamlayacaktır.

Yurt Dışı Dil Okullarında Sunulan Kurslar

Dil okullarında sunulan programlar kişilerin yabancı dili öğrenme amaçları ve kullanacakları alanlar göz önünde bulundurularak hazırlanmışlardır. Bu programlar her okulda farklı isimlerle de karşımıza çıksa bir kaç ana başlık altında toplanabilirler.

Yurtdışıeğitim

Genel Dil Kursları

Genel dil programları, günlük konuşma yeteneği kazanmak isteyen insanların ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmış kurslardır. Bu kurslarda konuşma, dinleme, yazma ve okuma yeteneklerinin geliştirilmesine çalışılır. Öğrenciler sınıf ortamında, tiyatro, çeşitli oyunlar, tartışmalar, yazım alıştırmaları yoluyla diğer uluslardan öğrencilerle ve hocalarıyla iletişim kurarak dil hâkimiyetlerini kuvvetlendirirler. Genel dil kursları çeşitli seviyelerde sunulur, öğrencilerin mevcut seviyelerine ve ihtiyaçlarına en uygun sınıfa yerleştirilmesine özen gösterilir.

Tatil Kursları

Özellikle yaz aylarında sunulan bu kurslarda katılımcıya temel yabancı dil derslerinin yanı sıra pratik amaçlı programlarda sunulmaktadır. Yetişkinler için düzenlenen bu kurslara, üniversite öğrencileri ve çalışanlar da katılabilir.

Sınav Hazırlık Kursları

Bu kurslar uluslararası dil sınavlarına girecek öğrencilere genel İngilizce yanında sınav sistemine hazırlık konusunda yardımcı olmak amacıyla hazırlanmışlardır. İngilizce seviyeniz için sınav hazırlık kurslarının en yaygın olanı uluslararası bir belirleyiciliği olan TOEFL ve IELTS´dir. IELTS daha çok İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda´da yaygınken TOEFL günümüzde tüm ülkelerde bir seviye belirleyici olarak görülmektedir. Sınav hazırlık programlarına katılmak isteyen öğrencilerin en azından orta düzeyde dil seviyesine sahip olmaları gerekir. Ayrıca; GMAT, GRE, SAT Sınavlarına Hazırlık Kurslarına da yurt dışında katılabilirsiniz. Özellikle Amerika'da MBA, Master ve lisans eğitimi yapmak isteyenler için Amerikan Üniversitelerinin şart koştuğu bu sınavlara hazırlık kurslarına her ay katılmak mümkündür. Kurslar genelde 4 hafta süre ile verilir. Haftada 25 saat sınıfta, laboratuarda veya bireysel çalışma gerektirir. GMAT, GRE ve SAT sınav kursları sadece Amerika okullarında düzenlenir. Kurslara kayıt için kurs başlama tarihinden en az 8 hafta önce başvuru yapmanız gerekir.

Yurt Dışında Sınav Hazırlık Kursları

Mesleki Dil Kursları

Bu programların en yaygın olanı genel olarak iş dünyası ile ilgili terimlerin, yazışma, konuşma, toplantı tekniklerinin öğretildiği "language for business" programlarıdır. Özellikle İngilizce konuşulan ülkelerde pek çok okul tarafından düzenlenen Business English kursları her branştan profesyonelin ilgisini çekmektedir. Ayrıca özellikli alanlarda mesleki dil programları da bulmak mümkündür. Özellikle tıp, hukuk, turizm alanlarında çalışan profesyonellerin tercih edebileceği kısa dönemli programlar az da olsa bulunabilir.

Executive Programlar / Yöneticiler için dil kursları

Executive Kursları, zamanı kısıtlı orta veya üst düzey yöneticiler ve kendilerini geliştirmek isteyen profesyonellerin iş dünyasındaki ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde özenle hazırlanmış programlardır. Bu yoğun kurs programlarından yararlanarak İngilizcenizi ilerletebilir, bu dilde etkili iletişim kurabilecek düzeye getirebilirsiniz. Kursiyerlerin zamanına, dil seviyesine, özel dil ihtiyaçlarına, konumuna cevap verecek şekilde titizlikle oluşturulan bu programların hedefi, etkili ve özgüvenli iletişimle sağlamlaştırılmış mesleki becerinin artırılmasıdır. Meslektaşlar arasında sağlam iletişim kurmak, karşılıklı anlayış, pazarlık yapabilme, sunum ve ağırlama süreci gibi ihtiyacı olan konularda iş adamının gerekli yeterliği kazanması hedeflenir. Programlar çoğunlukla 3 - 4 kişilik grup dersleri ve birebir dersler halinde uygulanır.

Akademik Yıl Programları

Akademik yıl veya sömestr programları yurtdışında veya Türkiye´de yabancı dilde üniversite eğitimi almayı planlayan öğrencilerle; İngilizce seviyelerinin iyi bir düzeye gelmesini isteyen herkes için ideal programlardır. Akademik sömestr programları çoğunlukla 20?24 hafta arasında değişirken akademik yıl programlarının süresi 32-36 haftadır. Bu programlar çoğunlukla yılın belirli tarihlerinde başlar. Program boyunca öğrencilerin genel İngilizce bilgileri yanında ihtiyaçlarına göre iş İngilizcesi, sınav hazırlık programları veya Akademik İngilizce gibi alanlarda da ilerlemesine çalışılır. Programlar aynı zamanda herhangi bir tarihte başlayan dil kurslarına göre %30 civarında daha ekonomik olduğundan ekonomik paket programlar olarak da adlandırılır.

Öğretmenler İçin İngilizce / English For Teachers

Bu programların amacı ana dili İngilizce olmayan yabancı dil öğretmenlerinin dil hakimiyetlerini artırmaktır. Kurs süresince, dil analizleri, öğretim stratejileri, müfredat tasarımı ve ders planlaması, telaffuz geliştirme, kelime bilgisini zenginleştirme, değerlendirme ve not verme, hata analizleri ve düzeltme gibi konular üzerinde durulur. Ayrıca bu kurslardan alacağınız CELTA ve TEFL sertifikalarıyla yurtdışında İngilizce öğretmenliği yapabilirsiniz.

Yurt Dışı Eğitim Danışmanlık Hizmeti

Yurtdışında Geçerli Olan Yabancı Dil ve Yetenek Sınavları

1) TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL öğrencilerin İngilizce yeterliliğini ölçen Amerika Birleşik Devletleri ve dünyada toplam 4400´ün üstünde Üniversite, yüksekokul, enstitüde ve Türkiye´de de bazı Üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak için kabul edilen bir sınavdır.

Özellikle ABD veya Kanada´da yüksek öğrenim yapmayı düşünüyorsanız, İngilizce yeterliliğini kanıtlamak için bu sınava girmek zorundasınız. TOEFL sınavında kalmak veya geçmek söz konusu değildir. Önemli olan aldığınız puanın başvurduğunuz üniversite tarafından kabul edilmesidir. Bu baraj ise her üniversite ve yüksek okula göre değişmektedir; ancak genelde kabul edilen puan 213 ve üstüdür. (Bilgisayar temelli yapılan sınavlar 300 üzerinden değerlendirilmektedir. Kâğıt kalem kullanılarak yapılan klasik TOEFL sınavında (kağıt temelli) 213 puan 550 puana denk gelmektedir. TOEFL Sınavı Temmuz 1998?den itibaren bilgisayar ortamında yapılmaya başlanmış ve test merkezlerinin büyük çoğunluğunda yeni sisteme geçilmiştir.

TOEFL Sınavları Türkiye´de İstanbul, Ankara ve İzmir' de bilgisayarlı sistemde (computer- based) verilmektedir.

Candelas bir TOEFL IBT test merkezidir, burada da sınava girilebilir.

TOEFL sınavı broşürlerini ve örnek soruları www.toefl.org adresinden ulaşabileceğiniz gibi, sınav merkezlerinden elde edebilirsiniz.TOEFL sınavının geçerlilik süresi 2 yıldır.

2) SAT (Scholastic Aptitude Test)

SAT, The College Board tarafından düzenlenen ve ABD´de üniversitelerin lisans programlarına başvuru yapılması için gerekli olan bir sınavdır. Lisans eğitimi almak isteyen her A.B.D. vatandaşı öğrenciden istenmekte ve bazı üniversiteler tarafından yabancı uyruklu öğrencilerden de talep edilmektedir. Her biri 1 saat 15 dakika olan cebir, aritmetik ve geometri bilgilerinin test edildiği Math (Sayısal) bölümü ile okuma-anlama, gramer ve analitik değerlendirme bilgi ve becerilerini ölçmeyi amaçlayan Verbal (Sözel) bölümlerinden oluşmaktadır.

Sınav ve kayıt işlemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için SAT resmi sitesine sat.org adresinden ulaşabilirsiniz.

3) IELTS (International English Language Testing System)

IELTS İngiltere, Avustralya, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri yükseköğretim kurumları ve Türkiye´de bazı üniversitelerin hazırlık sınıfından muaf olmak için gerekli olan İngilizce bilgisi yeterlik sınavıdır. Akademik ve Genel IELTS sınavları vardır, ancak yüksek öğrenim için geçerli olan Akademik IELTS sınavlarıdır. Yüksek öğrenim kurumlarına kabul edilebilmeniz için genelde kabul edilen not 6,0 ve yukarısıdır. Ancak başvurulan ülke ve yükseköğretim kurulunun beklentilerine göre bu baraj değişmektedir. IELTS sınavının geçerlik süresi 2 yıldır; ancak bazı üniversiteler 5 yıla kadar kabul etmektedir.

Sınavla ilgili gerekli bütün bilgileri İngiliz Kültür Derneği´nin (British Council) web sitesi britishcouncil.org.tr ile öğrenebilirsiniz.

4) GMAT (Graduate Management Admission Test)

GMAT, İşletme dalında master programı (MBA) olan 131 okulun oluşturduğu Graduate Management Admission Council (GMAC) tarafından yönlendirilen ve Educational Testing Service (ETS) tarafından gerçekleştirilen bir sınavdır.

GMAT, zaman içinde kazanılmış olan sözel, sayısal ve analitik yetenekleri ölçmeyi amaçlayan bir sınavdır ve okullara başvuran öğrencilerin işletme ve ilgili diğer alanlar üzerine yüksek lisans eğitimi alma yeterliklerini belirlemede yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Dünya genelinde 1.300 okul tarafından başvuruların değerlendirilmesinde kullanılmakta ve 850 okul tarafından başvuru şartı olarak istenmektedir.

GMAT sınavı, işletme ve ilgili alanlardaki bilgi yeterliği, lisans eğitiminde belirli bir alanda edinilen bilgileri, motivasyon, yaratıcılık insan ilişkileri gibi karakter özelliklerini veya diğer bir alandaki yeterliliği ölçmeyi amaçlayan bir sınav değildir.

GMAT sınavı broşürlerini ve örnek soruları www.gmat.org adresinden ulaşabileceğiniz GMAT sınavı resmi web sitesinden ve sınav merkezlerinden elde edebilirsiniz.

5) GRE (Graduate Record Examination)

Mühendislik ve sosyal bilimler başta olmak üzere A.B.D. ve diğer ülkelerdeki İngilizce eğitim veren üniversitelerdeki pek çok bölümde yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilmek için alınması gereken bir sınavdır. Educational Testing Service (ETS) tarafından düzenlenmektedir. GRE sınavı General Test ve Subject Test olmak üzere iki formatta uygulanmaktadır. GRE General Test genel kapsamlı bir sınav olup GRE sınavını kabul koşulu olarak belirlemiş olan tüm yüksek lisans ve doktora programlarına başvuranlar tarafından alınması gerekmektedir. GRE Subject Test ise 8 bilim dalında lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin o alandaki yeterliliğini ölçmek amacıyla yapılmakta ve bazı öğretim kurumları tarafından General Test ile birlikte alınması istenmektedir. GRE sınavı broşürlerini ve örnek soruları gre.org adresinden ulaşabileceğiniz GRE sınavı resmi web sitesinden ve sınav merkezlerinden elde edebilirsiniz.

6) LSAT (Law School Admission Test)

LSAT, Law School Admission Council (LSAC) üyesi 200 hukuk fakültesi tarafından başvuru koşulu olarak alınması istenilen yarım günlük bir sınavdır. Metinleri kavrama ve sonuca yönelik değerlendirmeler yapabilme yeteneğini ölçmeyi amaçlamakta ve dünya genelindeki sınav merkezlerinde yılda 4 kez yapılmaktadır.

Hukuk fakültelerinin büyük çoğunluğu, başvuranlardan en geç başvurulan yıldan bir önceki yıl yapılan Aralık ayı sınavını almış olmalarını istemektedirler.

Sınav ve kayıt işlemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için LSAT resmi web sitesine lsat.org adresinden ulaşabilirsiniz.

7) MCAT (Medical College Admission Test)

Association of American Medical Colleges (AAMC) tarafından düzenlenen ve tıp fakültelerinin başvuru değerlendirme kurullarına başvuru sahibi öğrencilerin tıp eğitimini başarıyla tamamlama şanslarını tahmin etmede yardımcı olmayı amaçlayan bir sınavdır. Bu sınav, tıp eğitimi için gerekli temel bilimlerdeki bilgi seviyesini ölçme yanında problem çözme, analitik düşünme ve kompozisyon yazma yeteneklerini de belirlemeyi hedeflemektedir. Sınav yılda iki kez yapılmaktadır. MCAT sınavına üç defadan fazla katılabilmek için özel başvuru yapmanız gerekmektedir. Sınav sonuçları sınav tarihinden sonra 60 gün içerisinde postalanmaktadır. Sınav ücreti 185 Amerikan Dolarıdır. MCAT sınavına kayıt yaptırma ve diğer konularda daha fazla bilgi edinmek için aamc.org adresinden ulaşabileceğiniz MCAT sınavı resmi web sitesinden yararlanabilirsiniz.

8) USMLE (The United States Medical Licensing Examination)

The United States Medical Licensing Examination (USMLE) üç aşamalı (Step 1,2 ve 3) bir sınav olup A.B.D. dışında alınan tıp eğitiminin A.B.D.?de denkliğinin kabul edilmesi için gereklidir. USMLE ABD’deki eyaletlerin tıp kurullarının oluşturduğu Federation of State Medical Boards (FSMB) ile tıp alanında sınav yapmaya yetkili diğer bir kuruluş olan National Board of Medical Examiners (NBME) tarafından organize edilmekte ve bu kurullara ek olarak yabancı ülkelerde tıp eğitimi görenlerin diploma denkliği ile ilgili bir komisyon olan Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) katılımıyla gerçekleştirilmektedir. USMLE doktorların bilgileri, kavramları ve tıp ilkelerini, hasta tedavisinde güvenli ve etkili bir şekilde uygulamaya geçirebilme yeteneklerini değerlendirmek amacıyla hazırlanmış bir sınavdır. Sınavın üç aşaması da birbirini tamamlayıcı içeriktedir. Sınav ile ilgili bilgilere usmle.org adresinden de ulaşabilirsiniz.

YÜZ YÜZE EĞİTİMLER & HİZMETLER

Ankara Ofisimizden Yüz Yüze Alabileceğiniz Hizmetlerimiz ve Ürünlerimiz

Yüz Yüze Eğitimler

Yüz Yüze Eğitimler

Sertifika Eğitimleri, VIP Gruplarda ya da bire-bir İngilizce, TOEFL IBT, TOEIC ve IELTS kursları

Yurt Dışında Eğitim Hizmetleri

Yurt Dışında Eğitim Hizmetleri

Amerika, Ingiltere, Kanada Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa ülkelerinde eğitim imkanları

Uluslararası Kültürel Değişim Programları

Uluslararası Kültürel Değişim Programları

Walt Dısney World iş deneyimi, Avrupa, Amerika ve Türkiye'de Kültürel Değişim Programları

ONLINE EĞİTİMLER & HİZMETLER

Dünyanın Heryerinden Alabileceğiniz Hizmetlerimiz ve Ürünlerimiz

My English Classes Online bir Candelas Eğitim markasıdır.

Online Canlı Dersler

Online Canlı Dersler

Dinamik öğretmenler ve kendi yayınlarımız ile Online Canlı İngilizce Dersleri

İngilizce Konuşma Kulübü

İngilizce Konuşma Kulübü

İngilizce konuşma becerinizi ve akıcılığınızı geliştirebileceğiniz ekonomik konuşma kulüpleri

Kiddy English

Kiddy English

Çocuklar için Bire-Bir İngilizce Özel Dersler

Online Video Kurslar

Online Video Kurslar

Baştan sona tüm seviyelerde online video kurslar

Online Beceri Kursları

Online Beceri Kursları

Tüm seviyelerde İngilizce okuma, dinleme, yazma, kelme ve gramer beceri desleri

Udemy İngilizce Eğitimleri

Udemy İngilizce Eğitimleri

UDEMY platformunda bulunan en kaliteli ve en zengin içerikli İngilizce Kursları

Yayınlarımız

İngilizce Kitaplar

En temel seviyeden en ileri seviyeye kadar baştan sona İngilizce Kitapları

İngilizce E-Kitaplar

İngilizce E-Kitaplar

Tüm seviyelerde baştan sona İngilizce E-Kitaplar

İngilizce Interaktif E-Kitaplar

İngilizce Interaktif E-Kitaplar

Tüm seviyelerde baştan sona İngilizce İnteraktif E-Kitaplar

MY ENGLISH CLASSES ONLINE

Sadece MyECO'ya özel olan online sınıflarımız ile bilgisayarınızda eğitim alırken gerçek yüz yüze eğitimi hiç bir zaman aramayacaksınız. MyECO online bir Dil Okuludur. Tüm detaylar sizi düşünerek planlanmaktadır.

CANDELAS ONLINE EĞİTİM HİZMETLERİ

Şu ana kadar bizden 5941 adet Online İngilizce hizmeti ve ürünü alan 11946 öğrencimize çok teşekkür ederiz.

CANDELAS YAYINLAR

İngilizce gramer, okuma, kelime, dinleme ve test kitapları

GALERİ & YORUMLAR

Fotoğraf Galerimiz

Fotoğraf Galerimiz

Bizlerden hizmet alan öğrencilerimiz ile ilgili fotoğraflarımızı bu galeriden görebilirsiniz.

Video Galerimiz

Video Galerimiz

Öğrencilerimiz, hizmetlerimiz ve bazı aktiviteler ile ilgili videolarımızı buradan izleyebilirsiniz.

Candelas Hakkında Yorumlar

Candelas Hakkında Yorumlar

Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hakkımızdaki değerlendirmeleri.

Hemen İngilizce seviyenizi öğrenin.

Candelas ONLINE İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT Sınavı ile güncel Gramer, Dinleme, Yazma ve Kelime bilgisi seviyenizi ölçebilirsiniz. Yandaki TEST YOURSELF linkini tıklayarak hemen sınavınıza başlayın ve İngilizce seviyenizi öğrenin.

Hakkımızda yapılan değerlendirmeleri oku ve yorumunu yaz.

GEREKLİ BİLGİLER

DUYURU VE KAMPANYALAR

TÜMÜNÜ GÖR -

Candelas Ailesi

Tüm Fotoğraflar

Yabancı Dil Eğitimleri

Tüm Fotoğraflar

Walt Dısney World International College Programs

Tüm Fotoğraflar

Candelas Kiddy English

Tüm Fotoğraflar

Online Dersler ve Sınıflar

Tüm Fotoğraflar

İngilizce Konuşma Kurslari

Tüm Fotoğraflar

Candelas Kurs ve Çalışma Ortamı

Tüm Fotoğraflar

My English Classes Online bir Candelas Eğitim Markasıdır.

  • Neden MyECO?

    MyECO, My English Classes Online, online yabancı dil eğitimine tamamen farklı bir vizyon getirmektedir.

  • MyECO Bir Dil Okuludur

    MyECO sizlere Yüksek Standartta Online İngilizce Eğitimi sunar.

  • İngilizcenizi Geliştirin

    Alanında profesyonel İngilizce öğretmenlerinden canlı ders alın.

DETAYLI İNCELE
Dinamik öğretmenler ve kendi yayınlarımız ile Online Canlı İngilizce Dersleri
İngilizce konuşma becerinizi ve akıcılığınızı geliştirebileceğiniz ekonomik konuşma kulüpleri
Online İngilizce

Bizimle çalışmak ister misiniz?

Eğer siz de takımımızın ve çalışma ortamımızın bir parçası olmak isterseniz, hemen öz geçmişinizi gönderiniz.

Candelas Eğitim 15 yaşında

Candelas Youtube

130+

Candelas Instagram

150+

MyECO Youtube

50.000+
YUKARI